Sinivalko- ja Saaristonauhamelontojen suoritukset 2011

Suomen retkimelojien hallitus on hyväksynyt seuraavat suoritukset kaudelta 2011

SINIVALKOINEN NAUHA:
Ralf Sund, Helsinki, 56 v., lähtö Virojoelta, kajakki: Prijon Kodiak

Antti Härkönen Tampere, 46 v., lähtö Virojoelta, kajakki: Kajaksport Viviane Active

Erik B. Jørgensen, 36 v. lähtö Torniosta, kajakki: Arrow Play

Peter Svanberg, lähtö Torniosta, kajakki: Skim Distance Mk II

SINIVALKOINEN KAKSIKKONAUHA (K2):
Pasi Suominen, 29 v., ja Miia Numminen 25 v.,
lähtö Virojoelta,
kajakki: Argo

SAARISTONAUHA
Arkko Lilja
Sven Berggren

Vuosikokouksen asialista – 12.3.2011- Föredragningslista för årsmötet

KUTSU Suomen Retkimelojat ry:n VUOSIKOKOUKSEEN lauantaina 12. maaliskuuta 2011 klo 16:00 Ravintola White Lady, salonkikabinetti, Mannerheimintie 93, Helsinki

KALLELSE till  Finlands Långfärdspaddlare rf:s ÅRSMÖTE lördagen den 12 mars 2011 kl 16:00 Restaurang White Lady, salongskabinetten, Mannerheimvägen 93, Helsingfors

Asialista:

 1. ) kokouksen avaus,

 2. ) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

 3. ) todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet,

 4. ) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 5. ) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

 6. ) hallituksen ehdotuksen käsitteleminen seuran uusiksi säännöiksi

 7. ) esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010,

 8. ) esitetään tilinpäätös 2010 ja tilintarkastajien lausunto,

 9. ) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

 10. ) vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma sekä vuodelle 2011 että lähivuosille,

 11. ) vahvistetaan toimintavuoden 2011 liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio,

 12. ) valitaan hallituksen puheenjohtaja,

 13. ) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet,

 14. ) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja hänelle varamies,

 15. ) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

 16. ) kokouksen päättäminen.

Keitto ja patonkitarjoilu

Vuosikokousohjelman jälkeen (klo 17.30):

* Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako

* Miranda Nybondas ja Louice Sehlberg kertovat Suomen ympäri 80 päivässä melontaseikkailustaan

 

Föredragningslista:

 1. ) öppnande av mötet

 2. ) val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet

 3. ) konstaterande av de närvarande och av de röstberättigade

 4. ) konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

 5. ) fastställande av arbetsordning för årsmötet

 6. ) behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen

 7. ) behandling av verksamhetsberättelsen för året 2010

 8. ) föredragande av bokslutet för året 2010 och revisionsberättelsen

 9. ) fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet

 10. ) fastställande av föreningens verksamhetsplan för 2011 och för de närmaste åren

 11. ) fastställande av anslutnings- och medlemsavgifterna samt av budgeten för verksamhetsåret 2011

 12. ) val av ordförande för föreningen (på finska hallituksen puheenjohtaja)

 13. ) val av styrelseledamöter och suppleanter

 14. ) val av revisor och revisorssuppleant för nästa räkenskapsperiod

 15. ) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 16. ) avslutande av mötet.

Tomatsoppa och batong

Efter det officiella årsmötet (kl 17.30):

* Utdelningen av diplomen för Blåvita Bandet och Skärgårdsbandet

* Miranda Nybondas och Louice Sehlberg berättar om sitt paddlingsäventyr Finland runt på 80 dagar


Vuosikokous Helsingissa 12.3.2011 årsmöte i Helsingfors

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidetään lauantaina 12.3.2011 ravintola White Ladyssa ( Mannerheimintie 93 ) Helsingissä ja alkaen klo 16.00. Kokouksessa kasitellään myos  hallituksen ehdotusta yhdistyksen sääntojen muuttamiseksi. Varsinaisen vuosikokouksen jalkeen alkaa illan huipennus eli Sinivalkonauhojen ja Saaristonauhojen jako menneeltä kaudelta 2010, jonka jälkeen alkaa vapaamuotoinen ohjelma,… jossa teemana on melontaseikkailut kaukomailla. 

Finlands Långfardspaddlares årsmöte hålles lördagen 12 mars 2011 i restaurang White Lady i Helsingfors (Mannerheimvägen 93) börjandes kl 16.00. På mötet behandlas även styrelsen förslag att förandra föreningens stadgar. Efter det egentliga årsmötet följer kvällens höjdpunkt dvs utdelning av de Blåvita Banden och Skärgårdsbanden för säsongen 2010, varefter följer ett fritt program, med temat paddlingsaventyr i fjärran länder.

Tanskan Punavalkonauhamelonnan jatkuvuus vaarassa?

Tanskan Retkimelojat eli Havkajakroerne on syystä tai toisesta ”unohtanut” kauden 2010 aikana Punavalkonauhan reitin sääntöjen mukaisesti meloneet. Vuoden 2009 jälkeen ei ole kirjattu yhtään suoritusta, vaikka melonnastaan ilmoittaneitä (ja blogeissaan tunnollisesti raportoineita) on useita.

Neljä heistä on aloittanut aiheesta keskustelun Havkajakroernen foorumilla (tanskaksi). Ja heillä sentään on paljon isompi yhdistyskin..

Suomen Retkimelojat Porkkala Runtilla

runt_vesille3

Joukko Suomen Retkimelojien jäseniä, kokonaista kahdeksan henkilöä, vietti viikonloppua Merimelojien vieraana Skorvössa. Lauantaina melottiin yhteinen Porkkala Runt. Cafe Porkkalan antimet maistuivat Pampskatanin kierron ja vetokannaksen jälkeen. Saaressa saunottiin ja vietettiin iltaa letunpaiston- ja syönnin merkeissä. Siinä tämänvuotinen jäsentapaaminen. Mukavaa oli, kiitokset! Muutama foto.

PS. Kohta onkin aika katsella paikka ensi vuoden jäsentapaamiselle, ”kokoontumisajolle”.