Suomen Retkimelojat ry:n vuosikokous 11.2.2018 klo 13.30 – Finlands Långfårdpaddlares årsmöte

Suomen Retkimelojat ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 11.2.2018 klo 13.30 Helsingissä Merimelojien majalla, osoitteessa Merikannontie 10. Kokous on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään:

 • Sääntömääräiset asiat
 • Saaristonauhan sääntöjen muutos
 • Kunniajäsenen valinta
 • Henri Korhosen esitys vuosikokoukselle: ”Esitän, että Retkimelojien 20-vuotisjuhlamelonnan suorittaneille myönnetään erilliset kunniakirjat tästä suorituksesta eikä tätä retkeä liitetä eikä käsitellä millään muotoa Vuoksennauhan suoritusten yhteydessä.”

Kokouksen jälkeen noin klo 15 jaetaan kauden 2017 Sinivalkonauha-, Saaristonauha- ja Vuoksennauhamelontojen kunniakirjat. Tämä osa tilaisuudesta on avoin kaikille melontaretkeilystä kiinnostuneille.

Kokouksen asiakirjat

 

Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf årsmötet 2018 hålls på söndagen 11.2.2018 vid 13.30 i Merimelojien maja i Helsingfors. Adressen är Merikantovägen 10. Mötet är för föreningsmedlemmar.

Mötet behandlas 

 • Stadgeenliga frågor
 • Förändring av Stora Skärgardbandets regler
 • Valg av hedersmedlem
 • Henri Korhonens förslag till mötet: ”Esitän, että Retkimelojien 20-vuotisjuhlamelonnan suorittaneille myönnetään erilliset kunniakirjat tästä suorituksesta eikä tätä retkeä liitetä eikä käsitellä millään muotoa Vuoksennauhan suoritusten yhteydessä.”

Efter mötet cirka kl. 15 utdelas diplom åt dem som paddlat olika Band-paddlingar år 2017. Denna del är öppen for alla som är intresserad av långfärdspaddling.

Dokumenter av mötet

Tervetuloa – Välkommen

Hallitus – Styrelse

Sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan vuonna 2017 meloneet

Suomen Retkimelojat ry:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt seuraavat Sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan suoritukset kaudelta 2017.

Sinivalkonauha

2017 123 Anders Myntti Virolahti    
2017 124 Kaj Haakana Virolahti    
2017 125 Timi Hellman Virolahti   SUP-lauta
2017 126 Tomi Juurikivi Virolahti    
2017 127 Jani Heinonen Virolahti    

Vuoksennauha

9 Sisko Ruokonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Avalon Avec
10 Matti Hovi 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Avalon Avec
11 Jorma Kohonen 2017 Nurmes – Lappeenranta Avalon Elaine
12 Henri Korhonen 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta K2 Star Triple
13 Marko Kinnunen 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta K2 Star Triple
14 Hannu Taipale 2017 Nurmes – Lappeenranta Miks Wahoo
15 Laura Tielinen 2017 Nurmes – Lappeenranta Marlin
16 Harri Granholm 2017 Nurmes – Lappeenranta Avalon Viviane
17 Sisko Ruokonen 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi K2 Avalon Avec
18 Matti Hovi 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi K2 Avalon Avec
19 Jorma Kohonen 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi Avalon Elaine
20 Pasi Kivimäki 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Tahe Wind Solo
21 Saara Kantonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Atlantic
22 Olavi Kantonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Atlantic
23 Jukka Olanterä 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Bigfoot 2
24 Matti Rehtola 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Star 570
25 Juha Jäntti 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Tiderace Xplore
26 Sinikka Nikamaa 2017 Nurmes – Lappeenranta Viking
27 Mikko Koskenheimo 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Avalon Viviane
28 Johan Holmberg 2017 Uukuniemi – Tahko Artisan
29 Mats Ceder 2017 Uukuniemi – Tahko VKV

Nauhamelonnat 2015

Seuraavat nauhamelonnat on vuoden 2015 aikana melottu ja raportoitu sääntöjen mukaisesti.

Sinivalkonauha

 • Paula Varonen, Virojoki – Tornio 19.6. – 18.7.2015, 1287 km
 • Tomi Juurikivi, Hamina – Oulu, Virojoki – Hamina, Oulu-Tornio 5.4.-14.10.2015

Saaristonauha

 • Sisko Ruokonen, Matti Hovi, Jorma Kohonen Fort Slava – Kastelholma 25.4. – 21.5.2015

Jäsenmaksut 2015

Suomen retkimelojat ry:n jäsenmaksu vuonna 2015 on 15 euroa. Jäsenmaksulaskujen jäätyä inhimillisen virheen vuoksi lähettämättä, pyydämme jäseniä maksamaan jäsenmaksunsa omatoimisesti oheisilla tiedoilla.

Maksun saaja: Suomen Retkimelojat ry / Finlands Långfärdspaddlare rf
Saajan tilinumero: FI49 1745 3000 0408 83
Viitenumero: 20158
Eräpäivä: 30.11.2015
Maksun määrä: 15 euroa
Samat tiedot laskun muodossa (pdf-tiedosto):  SRM – Jäsenmaksu 2015.

Vuosikokous 2015, Nauhamelontojen kunniakirjat – Diplomas for Ribbon paddlers 2014, annual meeting

Nauhamelojat 2015

A good reason to be proud of: multinational group of paddlers who completed either the Blue-White Ribbon paddling of entire Finnish coast or the Archipelago Ribbon paddling of the archipelagoes of Gulf of Finland during the year 2014. Complete list of paddlers for year 2014 (in Finnish and in Swedish).

 

Suomen Retkimelojien vuosikokous teki henkilövalinnat ja linjasi tämän vuoden toiminnan. (in Finnish about the decisions taken by the annual meeting)

Hallituksen puheenjohtajana 2015 jatkaa Anna Lind eli Alli. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Henrik Westermark Sipoosta, Henri Korhonen Espoosta ja Juho Paaso Hämeenlinnasta kaksivuotiskaudelle toimintavuosiksi 2015-2016. Kaksivuotiskauttaan jatkavat: Mats Ceder Vaasasta, Olli Sariola Keravalta, sekä Rauli Rautavuori, Olli Ajo sekä Mikko Suominen Helsingistä.

Erovuorossa ollut Johan Holmberg halusi pitää taukoa oltuaan hallituksessa sekä puheenjohtajana useita vuosia. Yhdistys kiittää Johania pitkästä ja vahvasta rupeamasta yhdistyksen tehtävissä.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Paavola ja varalle Anneli Suitiala, oletuksella että – toivottavasti – suostuvat jälkikäteen.

Kokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2015.

 

Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako

Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako tullaan järjestämään lauantaina 7.2.2015, samana viikonloppuna jona venemessut alkavat, Helsingin Pasilan kirjaston (Kellosilta 9, eli vinottain vastapäätä Helsingin Messukeskusta) auditoriossa klo 13:00 – 16:00.

Ohjelma:

 • Klo 13 vuosikokous
 • Klo 14 Sinivalko- ja Saaristonauhojen kunniakirjojen jako
 • Radiotoimittaja Bertil Blom meloi rannikon viime kesänä ja teki juttuja radioon matkalta. Hän kertoo melontareissustaan.

Store Skærgårdsbånd

Finsk resumé: Oheinen teksti kertoo Saaristonauhamelonnasta ja sen reitistä tanskaksi, ja on suunnattu Tanskan retkimelojille. Suomenkielistä informaatiota löydät vasemmalta sivuvalikosta.

I øjeblikket har omkring 100 roere fået tildelt det blåhvide bånd, hvilket dækker en rostrækning på ca. 1200-1400 km.

Et af de vigtigste formål for vores forening, er at dyrke de fine traditioner, der går ud på at ro omkring, langs den finske kyst, samt værne om interessen til det blåhvide bånd.

Ruten udgør for mange langturs-kajakroere en kongestrækning; en slags drøm der kan gå i opfyldelse. Men af praktiske årsager (at kombinere arbejde med ferie osv.), kan mange interesserede desværre ikke opfylde den drøm, eftersom det blåhvide bånd praktiskt set, kræver en hel måned, dvs. hele ferien.

Derfor findes der et behov af en tidsmæssig, kortere strækning, som kan indeholde et eller flere temaer; som fæstningerne langs med kysten, skærgårdsbyerne, fyrtårnene og de omkringliggende øer.

Til forskel fra fra det blåhvide bånd, er der her tale om visse obligatoriske punkter/pladser langs med ruten, som man skal besøge. Ud over de obligatoriske punkter, findes der desuden nogle frit valgbare steder, hvoraf fem skal besøges.

På samme måde som med det blåhvide bånd, så er retningen ikke blevet specificeret. D.v.s. at man kan ro i enten øst-vestlig eller vest-østlig retning.

Ruten er som følger:

Fort Slava / Kotka – Svartholms fæstning, syd for Lovisa –  Sveaborg –  Raseborg / Snappertuna –Gäddtarmen / Hangö- Åbo slot – Bomarsund / Åland – Kastelholm / Åland.

Ruten går stort set i øst-vestlig retning, men startpunktet kan enten være fra Kotka eller fra Åland, beroende på egne preferencer.

Der findes ti frit valgbare steder at besøge:

Aspö syd for Kotka,    kobben   Klovaharun i

Pellinge, Söderskär / Sibbo, Gustafsvärn /Hangö,

Bengtskär /Hitis,  Borstö/Nagu, Björkö/Korpo,  Själö/Nagu,  Jurmo i Korpos sydlige skærgård och endelig Väderskär / Vårdö / Åland.

 

Reglerne er iøvrigt helt ligesom med det blåhvide bånd, men her accepteres desuden anvendelse af toerkajak, og samtidig gives der klart udtryk om, at her ikke er tale om en konkurence.

I den sidste paragraf bliver det konstateret at FlåP administrer Skærgårdsbåndet og har ret til at gøre ændringer i reglerne.

Da rutens hovedtema dels er fæstninger/borge langs med den finske kyst, dels fiskerbyer, fyrtårne og omkringliggende øer, bliver Finlands sormfulde historie levendegjort (1788-1789, 1808-18809 og krimkrigen 1852), og desuden er det en fin introduktion til kulturhistorien.

Dertil tilbyder ruten nogle udsøgte smagsbidder, fra både den indre og den ydre skærgårdsnatur.

Rutens længde opmålte jeg til 640 km og strækningen mellem Åbo og Åland blev opmålt ud fra ruten Åbo – Gustavs – Brändö – Kumlinge – Vårdö – Kastellholm.

For en normal gennemstsroer vil det betyde ca. to og en halv uges padling (640 km / 17 dagar = 38 km /dag).

Der vil da være tale om en tur med tilstrækkelig udfordring, men som alligevel kan opnås af de fleste aktive motionsroere. En tur som ikke kan købes for penge; en tur som er et lille eventyr, som samtidigt går at gennemføre indenfor en rimelig tid.

Finlands Långfärdspaddleres bestyrelse besluttede i efteråret 2011 at ændre reglerne for Skærgårdsbåndet, ved at tillægge to nye øer til de frit valgbare steder: Jurmo, i det sydlige Skærgårdshav og Själö, nord for Nagu. Samtidigt ændredes kravet til at man nu skal besøge mindst fem af de ti frit valgbare sightseeng-punkter.

Indtil efteråret 2012 er Skærgårdsbåndet blevet opnået af åtte roere (hvoraf én blev gennemført med med en toerkajak), i overensstemmelse med båndets regler.

 

29.01.2013  Esbo, Finland                          Johan Holmberg

Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013.

Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Mikko Suominen (puheenjohtaja) sekä Markku Soikkeli. Erovuorossa ollut Henrik Westermark valittiin uudellen kaksivuotiskaudelle. Toimikauttaan jatkavat Olli Ajo, Eva-Lotta Backman-Winquist, Alli Lind, Katri Malmström, Tuomo Orpana ja Rauli Rautavuori.

Kokous antoi raikuvat aplodit kuuden vuoden ajan puheenjohtajana toimineelle Johan Holmbergille. Kiitos Johan!

Johan

Kokous kävi hedelmällisen keskustelun seuran tulevista suuntaviivoista, joiden jatkotyöstöön uusi hallitus vastuutettiin.

Virallisen kokousagendan jälkeen jaettiin Sinivalko- ja Saaristonauhojen kunniakirjat. Tänä vuonna vain yksi nauhameloja pääsi paikalle, muiden kunniakirjat toimitetaan postitse.