Vuosikokouksen päätöksiä

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin, puheenjohtajalle ja hallitukselle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin.

Puheenjohtajaksi valittiin Johan Holmberg. Erovuorossa olevista Rauli Rautavuori ja Olli Ajo valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen vanhana jäsenenä jatkaa Henrik Westermark. Lisäksi valittiin hallitukseen seuraavat uudet jäsenet: Katri Malmström, Eva-Lotta Backman-Winquist, Tuomo Orpana sekä Anna-Leena Lind.

Lisäksi toimihenkilöinä jatkavat Mirja Hämäläinen (jäsenrekisteri) sekä Christina Lindell (pohjoismaiset kontaktit).

Kokouksen jälkeen jaettiin Saaristonauhan ja Sinivalkonauhan kunniakirjat. Lopuksi  kuunneltiin Pekka Kuhan mielenkiintoista esitystä melontaretkistään Laatokalla, Äänisellä ja muualla Venäjän Karjalassa. Kiitos Pekka!

 

Sinivalko- ja Saaristonauhamelontojen suoritukset 2011

Suomen retkimelojien hallitus on hyväksynyt seuraavat suoritukset kaudelta 2011

SINIVALKOINEN NAUHA:
Ralf Sund, Helsinki, 56 v., lähtö Virojoelta, kajakki: Prijon Kodiak

Antti Härkönen Tampere, 46 v., lähtö Virojoelta, kajakki: Kajaksport Viviane Active

Erik B. Jørgensen, 36 v. lähtö Torniosta, kajakki: Arrow Play

Peter Svanberg, lähtö Torniosta, kajakki: Skim Distance Mk II

SINIVALKOINEN KAKSIKKONAUHA (K2):
Pasi Suominen, 29 v., ja Miia Numminen 25 v.,
lähtö Virojoelta,
kajakki: Argo

SAARISTONAUHA
Arkko Lilja
Sven Berggren

Saaristonauhan sääntöjä on muutettu

Suomen Retkimelojien hallitus on kokouksessaan 7.10.2011 päättänyt muuttaa Saaristonauhan sääntöjä, siten että vapaavalintaisia kohteita on yhteensä kymmenen, joista vähintään viidessä pitää käydä. Vanhoissa säännöissä vapaavalintaisia kohteita oli kahdeksan, joista vähintään kolmessa piti vierailla. Vaatimukset ovat sääntömuutoksenkin jälkeen hyvinkin kohtuulliset, vaikeusaste ei ole juurikaan noussut mutta Saaristonauhan suorittaminen ”pikavauhtia” vaatii nyt muutaman päivän enemmän aikaa.

Vapaavalintaisiksi kohteiksi lisättiin Jurmo Korppoon saaristossa eteläisimmällä Saaristomerellä sekä Seili aivan Nauvon pohjoispuolella.

Saaristonauhan vapaavalintaiset kohteet ovat:

1) Haapasaari Kotkan eteläpuolella

2) Klovaharun saari (=Tove Janssonin saari) Pellingin saaristossa

3) Söderskär Sipoossa (avoinna vasta 1.8. jälkeen)

4) Gustafsvärn Hangon edustalla

5) Bengtskärin majakka Hiittisten eteläpuolella,

6) Borstö /Nauvon eteläinen saaristo

7) Björkö, Korpoon eteläinen saaristo

8) Väderskär /Ahvenanmaa

9) Jurmo / Korpoon eteläinen saaristo UUSI KOHDE

10) Seili / Nauvon pohjoinen saaristo UUSI KOHDE

Saaristonauhan pakolliset kohteet ovat samat kuin aikaisemminkin ja ovat:
1) Fort Slavan linnoitus / Kotka

2) Svartholmin linnoitus Loviisan edustalla

3) Suomenlinna Helsingin edustalla

4) Raseborgin rauniolinna Snappertunassa

5) Haensuoli /Tullholmen/ Hankoo

6) Turun linna

7) Bomarsundin linna Ahvenmaalla

REGLERNA FÖR STORA SKÄRGÅRDSBANDET HAR UPPDATERATS
= = = = = = = = = = = = == == = = = =

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har på sitt möte 7.10.2011 beslutat om en uppdatering och förändring av reglerna för det Stora Skärgårdsbandet. De valbara sightseeingpunkternas antal är nu tio, varav fem stycken skall besökas. I de gamla reglerna var de valbara punkternas antal åtta varav tre stycken skulle besökas.

Kraven är även efter regelförändringen mycket rimliga, svårighetesgraden har inte höjts men en snabbpaddling av Skärgårdsbandets kräver nu några dagar extra….

I de uppdaterade reglerna finns det två nya nya valbara besöksmål och de är ön Jurmo i Korppo skärgård i den allra sydligaste delen av Skärgårdshavet samt Själö strax norrom huvudön på Nagu.

De valbara sightseeingpunkterna i Stora Skärgårdsbandet är:
1) Haapasaari söderom Kotka

2) kobben Klovaharu (=Tove Janssons holme) i Pellinge skärgård

3) Söderskär i Sibbo skärgård (fågelskyddsområde, öppet först efter 1.8.)

4) Gustafsvärn utanför Hangö

5) Bengtskärs fyr söderom Hitis,

6) Borstö / Nagu södra skärgård

7) Björkö, Korpos södra skärgård

8) Väderskär / Åland

9) Jurmo / Korpo södra skärgård, NYTT BESÖKSMÅL

10) Själö / Nagus norra skärgård, NYTT BESÖKSMÅL

De obligatoriska punkterna i Skärgårdsbandet är de samma som tidigare dvs:
1) fästningen Fort Slava / Kotka

2) Svartholms fästning söderom Lovisa

3) Sveaborg utanför Helsingfors

4) Raseborgs slottsruin i Snappertuna

5) Gäddtarmen /Tullholmen/ Hangö

6) Åbo slott

7) Bomarsunds fästning på Åland

Patrik Jerksten ja Mikko Palsio kauden viimeisimmat Sinivalkonauhamelojat

Ruotsin rannikon Sininauhalla kesäisen melontaurakkansa aloittanut Patrik Jerksten saavutti Virolahden 22.9.2010 saaden Suomen merenrannikon Sinivalkonauhamelontansa päätöksee.  Mikko Palsio taasen oli kauden 2010 Suomen rannikkon kiertajista viimeinen, jolle Suomen Retkimelojien hallitus myonsi Sinivalkonauha.

Alunperin  Patrikin suunnitteli  tana kautena myos melovansa Tanskan rannikon eli Tanskan Merikajakkisoutajien Punavalkonauhan syksyllä 2010. Aikaisemminhan Punavalkonauhamelonnan on melonut vain kaksi muuta ei-tanskalaista, jonka jälkeen kaudella 2010 ennennäkemättömän suuri tanskalainen melojajoukko starttasi kotimaataan kiertämään.

Patrikin melontoja voi seurata hänen blogissaan.

Suomen Retkimelojat Porkkala Runtilla

runt_vesille3

Joukko Suomen Retkimelojien jäseniä, kokonaista kahdeksan henkilöä, vietti viikonloppua Merimelojien vieraana Skorvössa. Lauantaina melottiin yhteinen Porkkala Runt. Cafe Porkkalan antimet maistuivat Pampskatanin kierron ja vetokannaksen jälkeen. Saaressa saunottiin ja vietettiin iltaa letunpaiston- ja syönnin merkeissä. Siinä tämänvuotinen jäsentapaaminen. Mukavaa oli, kiitokset! Muutama foto.

PS. Kohta onkin aika katsella paikka ensi vuoden jäsentapaamiselle, ”kokoontumisajolle”.