Saaristonauhan säännöt / Regler för det Stora Skärgårdsbandet

Saaristonauhan uudet säännöt

Uudet säännöt marraskuussa 2011 /sääntöjen täsmennys ja selvennys marraskuussa 2013

1. Kotkan Fort Slavan ja Ahvenanmaan Kastelholmin linnan välinen merimatka on melottava ja melontaretken saa tehdä valinnanvaraiseen suuntaan. Retken toinen päätepiste on Fort Slavan linnoitus Kotkan edustalla ja toinen Kastelholmin linna Ahvenanamaalla. Koko retki on suoritettava yhden kalenterivuoden aikana ja samansuuntaisesti.  Melojan on vierailtava reitin varrella olevissa pakollisissa ja vapaaehtoisissa kohteissa sitä myötä kun retki edistyy,  ei  ole sallittua jälkeenpäin paikata tai parantaa suoritusta käymällä lisäkohteissa.

2. Melontareitin varrella on pakollisia tutustumiskohteita  joissa melojan/melojien on rantauduttava ja tutustuttava kohteeseen. Pakolliset kohteet ovat seuraavat: Fort Slavan linnoitus / Kotka – Svartholmin linnoitus Loviisan edustalla  – Suomenlinna Helsingin edustalla -Raseborgin rauniolinna Snappertunassa – Haensuoli /Tullholmen/ Hanko – Turun linna – Bomarsundin linnarauniot ja Kastelholman linna Ahvenanmaalla. Turussa on sallittua rantautua Ruissalossa ja sieltä  muuta tapaa käyttäen lähteä tutustumismatkalle Turun Linnan.

3. Melontareitin varrella on kymmenen valinnaista tutustumiskohdetta,  joista  melojan on tutustuttava ainakin viiteen eri kohteeseen.  Valinnaiset kohteet ovat seuraavat:  Haapasaari Kotkan  eteläpuolella – Klovaharun saari (=Tove Janssonin saari) Pellingin saaristossa – Söderskär Sipoossa (avoinna vasta 1.8. jälkeen) –  Gustafsvärn Hangon edustalla – Bengtskärin majakka Hiittisten eteläpuolella – Seili /Nauvon pohjoinen saaristo – Borstö /Nauvon eteläinen saaristo – Björkö / Korpoon eteläinen saaristo –  Jurmo / Korpoon eteläinen saaristo – Väderskär /Ahvenanmaa.

4. Lähdöstä ja maalintulosta on ilmoitettava kirjallisesti :

Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle

Otsikoi Retkimelojien Saaristonauha

Lähtöilmoituksessa tulee ilmoittaa: a) melojan nimi / nimet b) melojan ikä / iät   c) lähtöpaikka (Kotka tai Kastellholm), d) lähtöpäivä,   e) kajakki/kanoottimalli  f)  melojan yhdistys.

5. Matka tulee suorittaa kajakki- tai kanoottiyksiköllä tai kaksikolla. Melottaessa kajakki tai kanoottikaksikolla niin melojaparia ei saa vaihtaa matkan aikana ja molempien melojien on melottava koko Kotkan ja Ahvenanmatka välinen matka. Meloja/melojat kuljettaa/kuljettavat itse varusteensa ja muonansa mukanaan ilman ulkopuolista avustusta. Saattoauton tai huoltoauton käyttö varusteiden täydentämiseksi tai vähentämiseksi ei ole sallittua. Meloja huolehtii itse muonan hankkimisesta sekä mahdollisista korjauksista retken aikana.

6. Päivittäiset melontaetapit on tarkoin merkittävä karttaan tai merikorttiin sekä kirjattava lokikirjaan ja pakollisista tutusmiskohteista on erikseen mainittava saapumis- ja lähtöajankohdat. Melontaretken saa suorittaa työ- tai muun esteen johdosta myös kahdessa tai kolmessa osassa mutta sillon on jatkettava siitä kohdasta, missä retki viimeiseksi keskeytettiin.  Käynnit valinnaisissa ja pakollisissa tutustumiskohteissa on suoritettava sitä mukaa kun retki edistyy.

7. Kajakin eteenpäinviemiseen saa käyttää ainostaan melaa, ei purjetta, ei moottoria, ei leijaa tai muutakaan apuvälinettä

8. Retkeä ei kontrolloida matkan aikana. Melojan kajakkikunnia on takeena sääntöjen noudattamisesta ja hän suorittaa melontavaelluksen omalla vastuulla.  Melojan/melojien tulee jälkikäteen kirjoittaa matkastaan lyhyt raportti, joka lähetetään Suomen Retkimelojille.

9. Retkimelojien Saaristonauha ei ole kilpailu vaan tarkoituksena on tarjota haaste ja seikkailu, jota rahalla ei voi ostaa.  Tästä syystä Suomen Retkimelojat ry ei julkaise Saaristonauhan melonneiden henkilöiden retkipäivien lukumäärää.

10. Kaikki, jotka tämän sääntöjen mukaan yhden kalenterivuoden aikana  ovat meloneet Kotkan Fort Slavan ja Ahvenanmaan Kastelholman välisen melontareitin ja matkansa varrella poikenneet sekä pakollisissa tutustumiskohteissa että vähintään viidessä valinnaisessa kohteessa,  saavat Retkimelojien Saaristonauhan riippumatta siihen käytettyjen päivien määrästä. Samalle melojalle voidaan myöntää Saaristonauha useita kertoja.

11. Suomen Retkimelojat ry hallinnoi Saaristonauhaa ja vastaa muun muassa  tämän melontavaelluksen  suorittaneiden nimien julkistamisesta ja heidän matkaraportinsa arkistoinnista.  Yhdistyksen vuosikokouksella on lupa muuttaa Saaristonauhan sääntöjä.

Kuten aina: omalla vastuulla.

Mahdolliset tiedustelut  liittyen Saaristonauhaan pyydetään osoittamaan Suomen Retkimelojat ryn nauhavastaavalle.

Regler for det Stora Skärgårdsbandet

nya regler i november 2011 – precisering av reglerna i november 2013

1. Havssträckan mellan Fort Slava i Kotka och Kastellholm på Åland skall paddlas och färden får företas i valbar rikting. Färdens ena ändpunkt är fästningen Fort Slava och den andra Kastelholms slott på Åland. Färden skall både fullbordas inom ett och samma kalenderår och företas i samma riktning.  Paddlaren skall besöka de längs med rutten belägna obligatoriska och frivilliga sightseeingpunkterna anefter färden  framskrider, det är inte tillåtet att i efterhand förbättra sin prestation genom att besöka  ytterligare punker.

2. Det finns obligatoriska sightseeingpunkter längs med paddlingsrutten och var paddlaren/paddlarna skall   göra strandhugg och bese platsen. Platserna är följande: Fort Slava vid Kotka – Svartholms fästning utanför Lovisa –  Sveaborg utanför Helsingfors –  Rasebors ruinfästning i Snappertuna – Gäddtarmen/Tullholmen/Hangö – Åbo Slott – Bomarsunds ruiner och Kastelholms slott på Åland. I Åbo är det accepterat att göra strandhugg i Runsala och varifrån man på annat vis kan bege sig till Åbo slott.

3. Längs med paddlingsrutten finns det även valbara sightseeingpunkter och paddlaren/paddlarna skall  åtminstone besiktiga fem av dessa valbara ställen. De valbara punkterna är följande: Aspö söderom Kotka  – kobben Klovaharun (=Tove Janssons holme) i Pellinge skärgård –  Söderskär (öppet för allmänheten efter 1.8) i Sibbo skärgård –  Gustafsvärn utanför Hangö – Bengtskär söderom Hitis – Själö i Nagus norra skärgård – Borstö i Nagus södra skärgård – Björkö  i Korpos södra  skärgård – Jurmo i Korpos södra skärgård – Väderskär / Åland

4. Både början av paddlingsfärden och ankomst till slutpunkten skall skriftligen meddelas till:

Anmäl dig till den ansvarige i föreningen för Långfärdspaddlarns Skärgårdsband

I anmälan skall man uppge: a) paddlarens/paddlarnas namn b) paddlarens ålder c) startpunkt (Kotka eller Kastellholm) d) startdatum e) kajak/kanot modell  f) paddlarens  kanotklubb

5. Färden skall företas i enmans eller tvåmans kajak eller kanot och som längfärd. Ifall det är fråga om en färd med tvåmans kajak eller kanot så får man inte byta paddlingskamrat under färden och bägge paddlarna skall paddla hela sträckan mellan Kotka och Åland. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av paddlaren/ paddlarna själv/själva. Byte av kajak eller rendez vous med följebil eller dylikt för kompletering eller avlastning är inte tillåtet.

6. Varje dagsetapp skall noga inritas på karta eller sjökort samt bokföras i medförd loggbok och därtill skall man specificera både ankomst och avfärd gällande de obligatoriska sightseeingpunkterna. Antalet paddlingsdagar kommer inte att publiceras. Paddlingsfärden får pga arbetsförhinder eller motsvarande skäl även genomföras i två eller tre deletapper men dock så att man alltid fortsätter ifrån det stället var färden sist avbröts. De valbara och de obligatoriska sightseeingpunkterna skall besökas anefter färden framskrider.

7. För framdrivning av kajaken får endast paddel användas, ej segel, ej motor, ej drake aller ngt annat hjälpmedel.

8. Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakärä borgar för att reglerna följs och han gör färden på eget ansvar.  Paddlaren skall i efterhand skriva en kort färdberättelse som skickas till Finlands Långfärdspaddlare.

9. Långfärdspaddlarns Stora Skärgårdsband är inte en tävling utan dess syfte är istället att erbjuda både en utmaning och ett äventyr som inte kan köpas för pengar. På grund av dessa skäl kommer Finlands Långfärdspaddlare inte att publicera antalet paddlingsdagar för de som slutför det Stora Skärgårdsbandet.

10. Alla som i enlighet med dessa regler under ett kalenderår  har paddlat sträckan mellan Fort Slava i Kotka och Kastelholm på Åland  och som längs med rutten har besökt både de obligatoriska sightseeingplattserna och minst fem av de valbara punkterna  erhåller Långfärdspaddlarnas Stora Skärgårdsband oavsett antalet förbrukade dagar. Samma paddlare kan erövra   Stora Skärgårdsbandet flera gånger.

11. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Stora Skärgårdsbandet och ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Skärgårdsbandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens årsmöte äga rätt att förändra stadgarna för Stora Skärgårdsbandet.

Som alltid: PÅ EGET ANSVAR

Eventuella frågor gällande Skärgårdsbandet ombeds att görs till kontaktperson, som i föreningens styrelse ansvarar för bandet.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s