Kirje Suomen melontaseuroille ja melojille

Näyttökuva 2019-4-24 kello 21.28.16.pngSuomen Retkimelojat on lähettänyt oheisen kirjeen kaikille Suomen melontaseuroille kannustaakseen niitä edistämään retkimelontaa ja kertoakseen jäsenilleen nauhamelonnoista. Viestiä saa jakaa vapaasti. Tänä vuonna palkitsemme myös seuran, josta saadaan eniten nauhamelojia. Seura ei ole kuitenkaan vaatimus nauhamelonnalle.

Haaveiletko koko Suomen rannikon melonnasta?

Suomen Retkimelojat tarjoaa kaikille melojille ja seuroille mahdollisuuden maksutta osallistua nauhamelontoihin. Olette tervetulleita mukaan nauhamelontojen vesille. Nauhamelonnat sopivat kokeneille melojille. Nauhamelonta on retki, jota rahalla ei saa.

Tänä vuonna Suomen Retkimelojat aikoo huomioida myös niitä melontaseuroista, joista lähtee paljon nauhamelojia vesille. Siksi kerromme tarkemmin nauhamelonnoista.

Kolme nauhaa: Sinivalkonauha, Saaristonauha ja Vuoksen nauha

Suomen Retkimelojien sinivalkonauha on melonut 128 melojaa vuodesta 1997. Reissu kulkee Tornion ja Virolahden välin etelästä pohjoiseen tai pohjoisesta etelään. Retki on omaehtoinen retkeilyreissu, joka tulee toteuttaa vuoden aikana yhtenäisenä melontana. Välillä voi keskeyttää mutta matka jatkuu samasta paikasta. Vain meloen tehty matka otetaan huomioon.

Saaristonauha on matkaltaan vain puolet sinivalkonauhasta. Se lähtee Kastelholmasta tai Kotkasta. Matkan ideana on tutustua historiaan ja luonnon oloihin Suomenlahden saaristossa. Muista reiteistä poiketen saaristonauhan varrella on tutustumiskohteita, joista osa on niin sanotusti pakollisia ja lisäksi on valinnan varaisia kohteita.

Vuoksennauha tarjoaa kolme reittiä Nurmes – Lappeenranta tai Kiuruvesi – Lappeenranta. Kolmas reitti kulkee itärajalta Tahkolle. Reitit saa meloa myös toiseen suuntaan, mutta virtaamat ovat edullisemmat näin päin. Vuoksennauha on lyhin nauhamelonnoista, ja tarjoas kahdessa viikossa mahdollisuuden osallistua nauhamelontaan. Noin 400 kilometrin matka kulkee kauneimmassa järvi-Suomessa Vuoksen vesistössä.

Liity melojien jatkumoon ja ilmoittaudu

Nauhamelonnan idea on, että ilmoitat meille melonnastasi ennalta. Säännöistä keskeisimmät ovat, että voiman lähteeksi käy vain mela ja että reissun on oltava omavarainen. Toisin sanoen melojat etenevät itsenäisesti ja hankkivat ruokansa ja juomansa itse – toki kaupassa voi käydä. Voit myös itse valita suunnan. Lähtöpaikka on aina määritelty.

Mieluusti otamme myös tiedon, jos sinulla on julkinen matkapäiväkirja, niin voimme jakaa linkin muillekin, jos haluat ja annat luvan. Retki tehdään itse suunnitellen ja omalla vastuulla, mutta nauhavastaamme tai aiemmat melojat auttavat mieluusti. Kauttamme saat myös yhteyksiä eri seutujen melojiin.

Jokainen nauhameloja tai ryhmä tekee oman retkensä, omalla vastuulla. Nauhamelojana liityt nauhamelojien jatkumoon. Jokaiselle sääntöjen mukaan meloneelle annetaan Suomen retkimelojien nauhakunniakirja.  

Nauhamelontaan osallistuminen ei maksa mitään eikö edellytä Suomen retkimelojien jäsenyyttä. Suomen retkimelojien tarkoitus on edistää retkimelontaa Suomessa, ja tämä on yksi tapa siihen.

Mitä Suomen Retkimelojat tekee?

Suomen Retkimelojat ry Finlands Långfördspaddlarna rf on valtakunnallinen retkimelontaa edistävä yhdistys. Pidämme yllä nauhamelontojen listaa, jaamme kunniakirjat niistä sekä jaamme melontatietoa. Tämä tapahtuu esimerkiksi verkkosivujemme retkimelojat.fi kautta sekä Suomen retkimelojien Facebook ryhmän kautta. Yhdistys on kaksikielinen, emmekä paheksu englanniksikaan esitettyjä kysymyksiä melonnasta.

Lisäksi kutsumme teidät osallistumaan Siivoa Saari -kampanjaan: kokoa ryhmä, siivoa saari ja kerro siitä kuvin ja paikkatiedoin FB-ryhmässä. Jos haluat kutsua enemmän ihmisiä siivoustalkoisiin, voimme myös tehdä tapahtuman FB-ryhmään.  

Suomen Retkimelojiin voi liittyä jäseneksi, kun haluaa edistää yhdistyksen tavoitteita. Jäsenhakemus on verkkosivuillamme. Nauhamelonta tai Siivoa saari -osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Sinivalkonauha – koko Suomen rannikko kerralla

 • Päätepisteet Virolahti ja Tornio
 • Ei muita pakollisia kohteita
 • Matkan minimissään arviolta 1200 km
 • Sinavalkonauhan on melonut 128 melojaa
 • Sinivalkonauhan säännöt 
 • Perustettu 1997

Saaristonauha – saariston historia ja kulttuuri tutuksi

 • Päätepisteet Kastelholman linna Ahvenanmaalla ja Fort Slava Kotkassa
 • Vierailukohteita 8
 • Valinnanvaraisia kohteita 5 vierailtavaa
 • Matka on keskimäärin 650 km
 • Saaristonauhan on melonut 22 melojaa
 • Saaristonauhan säännöt 
 • Perustettu 2006

Vuoksennauha – parissa viikossa vesistön halki

 • Päätepisteet Kiuruvesi tai Nurmes ja Lappeenranta sekä Uukuniemi – Tahko
 • Ei muita pakollisia kohteita
 • Matka arviolta 385 km lyhimmillään
 • Vuoksennauhan melojia on 37 melojaa
 • Vuoksennauhan säännöt
 • Perustettu 2016

Muista että nauhamelonta ei ole kilpailu vaan elämäsi matka.

Det är ingen tävling – det är ett äventyr!

 

Uusi nauhayhteyshenkilömme – Vår nye bandmästare

 • Mats Ceder, Idrottsgatan 9 C 28, 65200 VASA
 • +358 (0)50 564 3739
 • nauhat.retkimelojat@gmail.com

Tätä tiedotettamme saa vapaasti lainata kertomaan nauhamelonnoista ja kannustamaan ihmisiä melontaretkeilyyn. Vesillä tavataan!

 

Hälsningar från Finlands långfärdspaddlare!

Vi vill berätta om Finlands blåvita band, Skärgårdsbandet och Vuoksenbandet för er förening:

Drömmer du om att paddla Finlands hela kust?

Finlands långfärdspaddlare erbjuder alla paddlare och föreningar att gratis delta i bandpaddlingar.

Välkommen med på bandpaddlingsvattnen. Bandpaddlingarna lämpar sig för erfarna paddlare. Bandpaddling är en resa som inte kan får för pengar. I år kommer Finlands långfärdspaddlare även att uppmärksamma de föreningar som har många bandpaddlare. Därför informerar vi om bandpaddlingarna.

Tre band: Blåvita bandet, Skärgårdsbandet och Vuoksenbandet

Finlands långfärdspaddlares blåvita band har paddlats av 128 paddlare sen 1997. Resan görs mellan Torneå och Vederlax i valbar riktning. Resan sker på egen hand och skall genomföras i sin helhet inom ett kalenderår. Man kan ta paus i paddlingen men den fortsätter från samma ställe den slutade. Endast resor som gjorts paddlande beaktas.

Skärgårdspaddlingen är endast hälften så långt som det blåvita bandet. Ändpunkterna är Kastelholm och Kotka. Avsikten med bandet är att bekanta sig med historien och naturen i Finska vikens skärgård. Bandet skiljer sig från de övriga bandet så att det finns fastslagna besöksmål längs med rutten. En del av målen är obligatoriska och en del är frivilliga.

Vuoksenbandet erbjuder tre alternativa rutter Nurmes-Villmanstrand, Kiuruvesi-Vilmanstrand och Uukuniemi-Tahko. Paddlingarna kan göras i valbar riktning men strömmande vatten gör det lättare att paddla norr till söder. Vuoksenbandet är det kortaste av bandpaddlingarna och erbjuder en möjlighet till bandpaddling på två veckor. Resan på ungefär 400km går på vackra insjöar på Vuoksens vattendrag.

Gå med i bandpaddlarnas skara genom att anmäla dig

Meningen är att du anmäler din bandpaddling till oss på förhand. De mest centrala reglerna är att farkosten endast får framdrivas med paddel och att paddlaren skall vara självförsörjande. Med andra ord så framskrider paddlarna självständigt och skaffar sin proviant själv. Det är tillåtet att proviantera i butiker. Du kan själv välja riktning. Startplatserna är alltid fastslagna. Meddela gärna om du har en publik dagbok, så kan vi dela den länken, om du vill och ger tillåtelse. Paddlingen görs enligt egen plan och på eget ansvar men bandansvarige och tidigare bandpaddlare hjälper gärna med information. Genom oss får du även kontakt med paddlare i de olika trakterna.

Alla bandpaddlare eller grupper gör sin egen resa, på eget ansvar. Genom att paddla ett band förenar du dig med bandpaddlarnas skara. Alla som genomfört en bandpaddling enligt reglerna får Finlands långfärdspaddlares diplom.

Deltagande i bandpaddling kostar inget och förutsätter inte medlemskap i Finlands långfärdspaddlare. Ett av syftena med Finlands långfärdspaddlare är att befrämja utfärdspaddling i Finland och detta är ett sätt att göra det.

Vad gör Finlands långfärdspaddlare?

Suomen Retkimelojat ry Finlands Långfördspaddlarna rf är en landsomfattande förening som befrämjar långfärdspaddling. Vi upprätthåller listor på bandpaddlare, delar ut diplom till paddlarna samt informerar om paddling. Detta sker till exempel genom internetsidan retkimelojat.fi och Finlands långfärdspaddlares grupp på facebook. Föreningen är tvåspråkig och vi tar även gärna emot frågor på engelska.

Dessutom bjuder vi in er att delta i Städa en holme -kampanjen: Sampla en grupp, städa en holme och berätta om det med bilder och information om var på vår FB-grupp. Om du vill bjuda in fler människor kan vi även ordna ett Event på Facebook. Städa en holme https://retkimelojat.fi/siivoa-saari-haaste-putsa-up-en-holme/

Om du vill befrämja föreningens syfte kan du bli medlem i Finlands långfärdspaddlare. Medlemsansökning sker via våra internetsidor. Bandpaddling eller deltagande i städa en holme kräver inte medlemskap.

Blåvita bandet – hela finlands kust på en gång

Ändpunkter är Kastelholms slott på Åland och Fort Slava i Kotka

Vuoksenbandet hela vattendraget på två veckor

 • Ändpunkter är Kiuruvesi eller Nurmes och Villmansstrand samt Uukuniemi – Tahko
 • Inga övriga obligatoriska mål
 • Resan är cirka 385 km som minimum
 • 37 paddlare har paddlat Vuoksenbandet
 • Vuoksenbandets regler https://retkimelojat.fi/vuoksennauhan-saannot/
 • Grundat 2016
 • Kom ihåg att det inte är en tävling – det är ett äventyr!

Vår nye bandmästare

Den ovanvarande texten får fritt användas när ni tex. Berättar om bandpaddling för era medlemmar. Vi önskar dock att ni nämner vår förenings hemsida www.retkimelojat.fi. På så sätt hittar intresserade mer information om banden.

Finlands långfärdspaddlares syfte är att befrämja utfärdspaddling så vi önskar alla välkomna till bandrutterna.

Med vänlig hälsning,

Finlands långfärdspaddlares styrelse

Retkimelojien vuosikokous valitsi Askon puheenjohtajaksi

Suomen Retkimelojien uusi puheenjohtaja on Asko Niemelä-Koura Espoosta. Hallitukseen valittiin myös neljä uutta jäsentä: Mats Ceder, Lauri Ovaska, Ralf Sund ja Anna Lind. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Hurme, Eero Oura sekä Elina Wuorivirta.

Suomen retkimelojoien vuosikokouksen jälkeen uusi puheenjohtaja Asko kertoi Itäisestä Suomenlahdesta.

Tuore puheenjohtaja Asko Niemelä-Koura kertoi Itäisestä Suomenlahdesta melontaretkikohteena.

Vuosikokokouksen 14 osallistujaa päättivät toimintasuunnitelmassa 2019 aloittaa Kymennauhan valmistelut melontareitille Pielavesi-Lahti siten että uusi nauha olisi melottavissa kesällä 2020.

Lisäksi hallitus tarkastelee Saaristonauhan sääntöjä siten, että poistetaan käytännön haasteita, joita reitissä on huomattu. Esimerkiksi Klovaharu on yksityiskäytössä kesäkuukaudet, mikä on estänyt ajoin maihinnousun. Samoin Ahvenanmaan logistiikka asettaa haasteita, joita mietitään ja ratkotaan. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Sovimme myös, että kaukomatkaavat hallituksen jäsenet voivat saada pienen matkatuen (50 euroa vuodessa korkeintaan) kuittia vastaan.

Nauhamelojat 2018 pokkasivat kunniakirjat

Vuoden 2018 nauhamelojat yhteiskuvassa. Vasemmalla Raimo joka meloi koko Suomen rannikon sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan kauhoneet oikealla.

Kaikille avoimeen osuuteen tuli 29 osallistujaa huomioimaan edeltäneen kesän nauhamelojat.

Ainoana koko Suomen rannikon eli Sinivalkonauhan meloi Raimo Laakso. Raimo on jo aiemmin melonut Vuoksennauhan ja nyt sujui koko rannikko. Raimo kertoi että muuten oli hyvä keli, mutta loppumatkan Turusta Tornioon oli vastatuuli koko ajan. Raimo oli 128. meloja, joka on melonut Sinivalkonauhan.

Vuoksennauhan meloi kahdeksan melojaa. Ensimmäisenä Nurmeksesta Lappeenrantaan kiri Mikko Loimalahti, joka sai nauttia kesän kovimmista helteistä ja pläkästä.
Seuraavana meloivat Haahkat eli Anneli Suitiala, Irja Ruuska, Marja-Liisa Laihia ja Kepa eli Kerttu Virtanen elokuussa.

Meloja-seuran herrasmiehet Jukka Olanterä, Matti Rehtola ja Juha Jäntti meloivat reitin viimeisinä alkusyksystä. Vuoksennauhan on nyt melonut yhteensä 37 melojaa.

Anneli Suitilala piti kiinnostavan esityksen Haahkojen Vuoksennauhasta hyvien paikkavinkkien kera. Sitten Asko kertoi Itäisestä Suomenlahdesta melontaretkikohteena.

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidettiin Helsingissä 17.3.2019 Merimelojien majalla

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidettiin Helsingissä 17.3.2019 Merimelojien majalla

Vuosikokous 17.3.2019 klo 13.30

Tervetuloa, Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf vuosikokous pidetään Merimelojien majalla (Merikannontie 10, Helsinki) sunnuntaina 17.3.2019 kello 13:30-15:00.

Kokouksen jälkeen kello 15-17 tarjolla on kahvit ja kunniakirjojen jako edeltävän kesän nauhamelojille sekä esitelmät. Tämä osuus on avoin kaikille.

 • kunniakirjojen jako edeltävän kesän nauhamelojille
 • Anneli Suitiala: Haahkat Vuoksennauhalla
 • Asko Niemelä-Koura: Itäinen Suomenlahti

Välkommen, Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf årsmöte hålls i Merimelojats hus (Merikantovägen 10, Helsingfors) söndagen 17.3.2019 klockan 13:30-15:00.  Efter mötet klockan 15-17 serveras kaffe och diplomen delas ut åt föregående sommars bandpaddlare. Denna del är öppen för alla

Asialista:

https://docs.google.com/document/d/1WPkBiVA_ATZZbuxgv2O1eNtlPBlQtENIJvK6bOFye6A/edit?usp=sharing

 

Retkimelojien Nauhamelontojen suoritukset vuonna 2018

Retkimelojien hallitus on kokouksessaan 8.10.2018 hyväksynyt seuraavat nauhamelonnat sääntöjen mukaisina.

Sinivalkonauhan meloneet

128 Raimo Laakso       Virolahti-Tornio

Vuoksennauhan meloneet

30  Mikko Loimalahti      Nurmes-Lappeenranta NDK Explorer
31  Anneli Suitiala       Nurmes-Lappeenranta Skim differ
32  Irja Ruuska       Nurmes-Lappeenranta Sirius
33  Marja-Liisa Laihia   Nurmes-Lappeenranta Bel-Ami
34  Kerttu Virtanen    Nurmes-Lappeenranta Tiderace Xcape-s
35  Jukka Olanterä    Nurmes-Lappeenranta Bigfoot 2# 
36  Matti Rehtola     Nurmes-Lappeenranta Star 570
37  Juha Jäntti      Nurmes-Lappeenranta Tiderace Explorer M

Melontakesä vauhdissa

Tämän kesän nauhamelojat ovat jo lähteneet liikkeelle.

Muun muassa Raimo Laakso kauhoo Virolahdelta Torniota kohti. Raimon matkaa voi seurata blogissa Rannikonmelonta 2018. Muutama muukin liikkuu rannikkoa pitkin.

Suomen Retkimelojien jäsenenä voit myös osallistua Siivoa saari –toimintaan: Siivoa saari, ota kuva ja jaa se meidän Facebook-ryhmässämme tai vaikkapa kommentoi tämän jutun alle missä siivositte. Siivoa saari voi tapahtua siellä missä olet: siivoa se saari, jonka haluat olevan puhtaampi retkikohde.

Hallitus tapasi toukokuun lopussa, saaressa tietenkin. Toivotamme kaikille iloista melontakesää!

 

 

Hallitus 2018 järjestäytynyt

Suomen Retkimelojien hallitus on valinnut varapuheenjohtajaksi Pekka Hurmeen ja sihteeriksi Asko Niemelä-Kouran. Rahastonhoitajaksi valittiin Elina Wuorivirta.

Nauhavastaava vaihtuu kevään aikana, uusi nauhavastaava on Mats Ceder Vaasasta.  Jäsensihteerinä jatkaa Mirja Hämäläinen, pohjoismaisia yhteyksiä hoitavat edelleen Christina Lindell ja Mats Ceder. Rauli Rautavuori ja Alli Lind päivittävät verkkosivuja. Yhdistyksen karttakirjastoa hoitaa Juho Paaso.

Koko hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot

Vuosikokous 2018 kuulumiset

Vuosikokous valitsi yhdistyksen neljänneksi kunniajäseneksi Johan Holmbergin. Johan on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana, ideoinut Saaristonauhan sekä vetänyt muun muassa Vienanmeren ja Höga Kustenin retket sekä viimekesäisen juhlaretken.

Vuoden 2018 hallituksessa jatkaa Henrik Westermark ja uusina valittiin Pekka Hurme, Eero Oura ja Elina Wuorivirta kaksivuotiskaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Alli Lind. Uusi hallitus kiittää vanhaa hallitusta  Olli Ajo, Mats Ceder, Rauli Rautavuori ja Olli Sariola – heillä  täyttyi peräkkäisten, sääntöjen sallimien hallituskausien määrä.

Vuosikokous hyväksyi  toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2018 – jäsenmaksut pysyvät ennallaan –  sekä tarkasti toimintakertomuksen ja talouden 2017. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Lisäksi käsiteltiin kokoukselle tehty esitys, joka hylättiin.

Saaristonauhan sääntöjä uudistettiin tekstiltään, valinnaisiin kohteisiin lisättiin Örö ja lisäksi tämän nauhan muutokset siirrettiin hallituksen päätettäviksi. Näin on muidenkin nauhojen kanssa  ja hallitus 2017 yhdenmukaisti nauhasäännöt loppuvuonna 2017. Samalla Vuoksennauhaan liitettiin kolmas reittivaihtoehto Saimaalla.

Suomen rannikon eli Sinivalkonauhan meloi ensimmäistä kertaa sup-laudalla Timi Hellman. 750 000 melanvetoa vei Syöpämelojat Virolahdelta Tornioon kuten Anders Myntti esitelmässään kertoi.

Vuosikokouksen jälkeen jaettiin nauhakunniakirjat Sinivalkonauhan meloneille sekä Vuoksennauhan melojille. Vuoksennauha on houkutellut runsaasti melojia ja tarjonnut monelle mahdollisuuden aloittaa ”lyhyemmällä” parin viikon retkellä osallistumisen nauhamelontoihin. Vuoksennauhan kolmas reitti Uukuniemi – Liehtalanniemi – Valamo – Tahko ja juhlaretkireitin kuvaesitys nähtiin lopuksi.

Suomen Retkimelojat ry Finlands Långfärdspaddlare rf vuosikokous pidettiin sunnuntaina 11.2.2018. Vuosikokous on jäsenille ja esitelmätilaisuus kaikille.

Retkimelojien 20-vuotistapaaminen 7. – 9.7.2017

Suomen Retkimelojien 20-vuotistapaaminen 7. – 9.7.2017

Liehtalaniemen museotila, Ylössaarentie 205, Puumala

Saavu paikalle perjantaina 7.7.  tai lauantaiaamuna 8.7. Leiriydymme Liehtalanniemen museotilan rannassa. Ota mukaan teltta, retkikamat, kajakki tai kanootti makusi mukaan, evästä. Huomaa, että paikalta ei saa vettä, vesi pitää tuoda mukana omassa astiassa. Lähin julkinen  vesipiste on Puumalan satamassa.

Lauantaina 8.7. on mahdollista käydä museotilalla. Olemme sopineet museokäynnistä Puumalan matkailun kanssa, ja retkimelojat maksaa jäsentensä museoliput keskitetysti (siksi ilmoittautuminen). Päätapahtumana on yhteinen olemassaolo lauantaina ja istumme lauantaina ulkona iltaa eli varaudu sopivin vaattein.

Ennakkotietojen mukaan paikka on pieni luonnonranta, jossa voi olla myös veneilijöitä. Kävelymatka autotieltä rantaan on noin 300-400 metriä, eli varaudu siihen pakatessasi.  Sunnuntaina voimme saatella juhlaretkeläiset matkaan taas kohti seuraavaa etappia. Paikalta voisi hyvin myös lähteä retkelle päiväksi pariksi tai mitä omat aikeesi ovatkaan.

Ilmoita osallistumisesta Suomen.retkimelojat@gmail.com osoitteeseen tai tekstiviestillä puheenjohtajalle (jäsenkirjeessä suora numero sähköpostissasi). Huomaathan että on lomakausi, eli viesteihisi ei ehkä heti vastata.

Tilaisuus on maksuton jäsenille. Jokainen vastaa varusteistaan ja kuljetuksista itse. Kyytiä voi kysellä ja tarjota omatoimisesti Retkimelojien Facebook-ryhmässä. Tässä on mahdollisuus tutustua lajitovereihin.

Museon esittely ja karttalinkki
http://www.museoraitti.fi/museot/liehtalanniemen-museotila/

Museon esite
http://www.puumala.fi/uploads/tiedostot/matkailu/liehtalanniemi%20esite%202015.pdf

Tervetuloa!

Finlands långfärdspaddlares 20-årsträff  7-9.7.2017

Liehtalanniemen museigård, Ylössaarentie 205, Puumala

Kom på fredag eller lördag morgon. Vårt läger är på Liehtalanniemi museigårds strand. Ta med tält, utfärdsgrejer, kajak eller kanot och mat. Observera att man inte får vatten på området, det bör tas med i eget kärl. Närmaste allmänna vattenpost finns vid Puumala hamn.

Lördag 8.7 är det möjligt att besöka museigården. Vi har avtalat om museibesök med Puumalan matkailu och föreningen långfärdspaddlarna betalar medlemmarnas inträdesbiljetter (därför krävs anmälan).

Huvudfesten är i form av gemensam samvaro på lördagen och vi sitter ute på kvällen så kom ihåg att ta med lämpliga kläder.

Enligt förhandsuppgifter är platsen en liten naturstrand där det även kan förekomma båtfarare. Gångväg från bilvägen är ca 300-400 meter så kom ihåg det när ni packar utrustningen.

På söndag kan vi följa jubileumspaddlarnas avfärd på följande etapp. Man kan även göra en några dagars paddeltur i området eller annat som faller en in.

Anmäl ditt deltagande till Suomen.retkimelojat@gmail.com eller som textmeddelande till ordförande (telefonnumret i medlemsbrev) . Observera att det är semestertider och att du kanske inte genast får svar på ditt meddelande.

Tillställningen är gratis för medlemmar. Alla ansvarar emellertid själva för sin utrustning och sina transporter. Man kan fråga efter och erbjuda skjuts via långfärdspaddlarnas facebok-grupp. Resan är en möjlighet att bekanta sig med likasinnade!

Välkom!

Museets broschyr och kartlänk:
http://www.museoraitti.fi/museot/liehtalanniemen-museotila/
http://www.puumala.fi/uploads/tiedostot/matkailu/liehtalanniemi%20esite%202015.pdf

 

Suomen Retkimelojien  juhlaretki Saimaalle  heinäkuussa 2017

Suomen Retkimelojat järjestää kolmen viikon juhlaretken Saimaalle juhlistaakseen seuran 20-vuotista toimintaa ja Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.

Retki alkaa perjantaiaamuna 30.6. Uukuniemen kirkonkylän rannasta  (linnuntietä noin 40 km suoraan itään Punkaharjusta  eli aivan Venäjän rajan tuntumasta)  ja loppuu torstai-iltana 20.7. Nilsiän Tahkovuorelle.  

Reitti kiertää ensin Kerimäen, Punkaharjun ja Suvorovin sotakanavien kautta Etelä-Saimaalle, jossa kierretään Lintusalon saari jonka  jälkeen suunnistetaan kohti pohjoista ja Savonlinnan, Heinäveden, Riistaveden ja Juankosken kautta Tahkolle.   

Juhlaretki on jaettu kahteen etappiin ja on mahdollista osallistua jompaan kumpaan  etapeista tai koko juhlaretkelle.

Ensimmäinen Uukuniemestä lähtenyt etappi  (8 päivää ja 266 km)   päättyy perjantaina 7.7.  Lintusalon saaristoon, jossa seuraavana päivänä lauantaina  on 8.7. järjestetään Suomen Retkimelojien kesäkokoontuminen mukavan yhdessäolon ja melonnan merkeissä.   

Toinen melontaetappi aloittaa taipaleensa kohti pohjoista  sunnuntaina 9.7. ja suunnistaa Puumalan ja Sulkavan kautta Savonlinnaan, josta matka jatkuu Linnasaaren kansallispuiston ja Oravin kautta Koloveden kansallispuistoon.  Kolovedeltä  retki  jatkuu Heinäveden  luostaripitäjään, jossa tutustutaan Valamon luostariin  ja Suvasveden ja Litmaniemen kautta Riistavedelle. Lopulta 11 päivää myöhemmin ja 344 km  jälkeen toinen etappi saavuttaa 20.7. Nilsiän Tahkovuoren.

Matkan varrella on tarkoitus tutustua paikalliseen kulttuurin ja nähtävyyksiin, solmia ystävällismielisiä suhteita paikallisiin ja levittää retkimelonnan ilosanomaa.

Keskimääräiset päivämatkat ovat 35-40 km, lisäksi puolittaisia melontapäiviä on kiinnostavien kohteiden kohdalla

Vaatimukset, valmistautuminen: 200 km melottuna ennen juhlaretkeä ja hyvä omatoiminen retkeilyrutiini. Retken osallistujien on itse huolehdittava vakuutusturvansa esimerkiksi sairastumisen tai tapaturmien varalta.

Varustevaatimukset: oma teltta, omat muonat, oma kajakki  ja vaatetus niin kylmän, sateen, viiman kuin helteenkin osalta.

Muut vaatimukset: huumorintaju sekä reipas ja iloinen mieli, joka ei pienestä vastatuulesta tai vastoinkäymisestä lannistu.

Kuljetukset: mahdollisuus kajakin ja varusteiden yhteiskuljetukseen Helsingistä ja Helsinkiin

Retken vetäjä: Johan Holmberg

Ilmoittautumiset ja tiedustelut : sähköpostitse iamjohan.holmberg@dlc.fi  tai  tekstiviestinä GSM 0400- 172 816

 

Finlands Långfärdspaddlares jubileumsexpedition till Saimen i juli 2017

Finlands Lånfärdspaddlare organiserar en tre veckors jubileumsexpediton till sjösystemet Saimen i juli för att fira klubbens 20 åriga verksamhet och Finlands 100 år av självständighet.

Långturen börjar fredag morgon 30.6.2017 från Uukuniemi kyrkby som ligger vid stranden av sjön Pyhäjärvi  (fågelvägen ca 40 km rakt österut från Punkaharju det vill säga intill ryska gränsen) och slutar på torsdag kväll 20.7.  i semesterbyn Tahko vid sjön Syväri i Nilsiä.

Rutten gör först en sväng söderut och via Kerimäki, Punkaharju och Suvorovs krigskanalerna i Telataipale, i Kukonharju och i Käyhkää och kommer man ner till Södra-Saimen, var man rundar ögruppen Lintusalo och därefter fortsätter färden norrut mot staden Nyslott (Savonlinna på finska), och via orterna Heinävesi och Riistavesi och Juankoski kommer man slutligen upp till Tahko i Nilsiä.  

Jubileumspaddlingen är uppdelad i två deletapper, vilket innebär att det är möjligt att deltaga antingen i hela paddlingsexpeditionen eller sedan i nåndera deletappen.

Den första etappen som startade från Uukuniemi kommer efter 8 dagar och 266 km till Lintusalo  på fredagen  7.7.  var man nästa dag på lördag  8.7. ordnar  Finlands

Långfärdspaddlares sommarmöte med angenäm samvaro och med paddling i närmiljön.  

Den andra  etappen börjar sin färd norrut söndag 9.7. och orienterar sig via orterna Puumala och Sulkava till staden Nyslott varifrån turen fortsätter genom Linnasaari nationalpark och Oravi till Kolovesi nationalpark.

Från Kolovesi fortsätter färden till Heinävesi och dess kloster, var man bekantar sig med Valamo ortodoxa munkkloster och därefter vidare norrut via sjön Suvasvesi och näset Litmaniemi till orten Riistavesi.   Slutligen efter 11 dagar och 344 km når andra etappen 20.7. semesterorten Tahko i Nilsiä.

Jubileumsexpeditionen går genom Insjöfinlands vackraste trakter och finaste turistattraktioner, varför man längs med rutten gör små sightseeinguppehåll både för att bilda sin själ men även för att umgås med de lokala  människor och  för att sprida långfärdspaddlingens glädjebudskap.

De genomsnittliga dagsturerna är 35-40 km, förutom ett antal halva paddlingsdagar vid turistmål.

Krav, förberedelse: 200 km paddlingskilometer före själva expeditionen och en god  lägerlivserfarenhet. Deltagarna ansvarar för sitt eget försäkringsskydd dvs vänligen kontrollera att din försäkringen är i kraft i händelse av sjukdom eller olycka.

Utrustningskrav: eget tält, proviant samt egen kajak och klädsel för både regn och sol, kyla och hetta, vind.

Övriga krav: humor och ett glatt sinnelag som inte fördystras av motvind eller tillfälliga motgångar.

Transport: möjlighet finns för transport av kajak och utrustning från och till Helsingfors.

Reseledare: Johan Holmberg

Anmälningar och information: e-post:  iamjohan.holmberg@dlc.fi eller SMS +358-400- 172-816

Join our Jubileum Expedition to Lake Saimaa in July

The Finnish Expedition Paddlers’ Association organizes a Jubileum Expedition to the Lake Saimaa in July 2017. The Association celebrates both its  20th anniversary and Finland’s 100 years of independence by organizing this three week long kayaking expedition.

The three-week expedition  begins on Friday morning June 30, from Uukuniemi village located on the shores of Lake Pyhäjärvi (about 40 km directly east of Punkaharju) and ends on Thursday evening July 20 at the holiday resort of Tahko by Lake Syväri in Nilsiä.

The route first turns to the South through the villages of  Kerimäki and Punkaharju. Then through Suvorov war canals of Telataipale in Kukonharju and Käyhkää, the route reaches Southern Saimaa. There we circumnavigate  the archipelago of Lintusalo and continue to the North, towards the city of Savonlinna,  and then through towns Heinavesi and Riistavesi and Juankoski ultimately ending up at  the Tahko holiday resort in Nilsiä.

The Jubileum Expedition is divided into two main legs, which means that it is possible to participate either in whole  kayaking expedition or in just one of the legs.

The first leg, which started from Uukuniemi comes after eight days and 266 km to Lintusalo on Friday July 7. where on the next day on Saturday July 8  there will be the Expedition Paddler’s summer meeting with pleasant socializing and canoeing in the local environment.

The second leg  begins its journey northward on Sunday, July 9, and does navigate itself via the villages of Puumala and Sulkava to city of Savonlinna. The tour continues through Linnansaari National Park and Oravi  to Kolovesi National Park.

From Kolovesi journey continues to Heinävesi and its monasteries, where we will be sightseeing the  new Valamo Orthodox monastery   and then continue north through the Lake Suvasvesi and Isthmus Litmaniemi to Riistavesi  village. Finally, after 11 days and 344 km  the second leg does reach on July 20:th Tahko holiday resort in Nilsiä.

The anniversary expedition route circles through most beautiful areas and finest attractions of the  Finnish lake district. Along along the route make small sightseeing breaks in order to cultivate the  soul, but also with the aim of socializing with the local people and to spread the good message of expedition kayaking.

The average length of the daily legs are around 35-40 km, in addition there are  a number of half-days of paddling at the tourist destinations.

Requirements, preparation: 200 km kayaking/canoeing kilometers this summer before the expedition and a good experience of self-sustained camp life and outdoors.  Participants are responsible for their own insurance coverage –  please check that your insurance is valid in the event of illness or accident.

Equipment requirements:   own tent,  food, drinking water  and provisions, own kayak and clothing for both rain and sun, cold and heat, wind. We may help you to find kayak rentals, but the main responsibility is yours.

Other requirements:  positive attitude and humor and a spirit that will not be darkened of headwinds or temporary setbacks.

Transport: possibility to transport kayaks and equipment to and from Helsinki.

Tour leader: Johan Holmberg

Entries and information: e-mail: iamjohan.holmberg@dlc.fi or SMS + 358-400- 172-816