Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako

Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako tullaan järjestämään lauantaina 7.2.2015, samana viikonloppuna jona venemessut alkavat, Helsingin Pasilan kirjaston (Kellosilta 9, eli vinottain vastapäätä Helsingin Messukeskusta) auditoriossa klo 13:00 – 16:00.

Ohjelma:

 • Klo 13 vuosikokous
 • Klo 14 Sinivalko- ja Saaristonauhojen kunniakirjojen jako
 • Radiotoimittaja Bertil Blom meloi rannikon viime kesänä ja teki juttuja radioon matkalta. Hän kertoo melontareissustaan.

Sinivalko- ja saaristonauhamelonnat 2014 Paddlingen av Blåvita och Skärgårdbandet

Suomen Retkimelojien hallitus on lokakuun kokouksessaan käsitellyt kauden 2014 Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan melontojen suoritukset ja sääntöjen mukaisiksi on todettu alla olevat. Nauhamelontojen kunniakirjat jaetaan Suomen retkimelojien vuosikokouksessa, joka järjestetään Helsingissä ensi vuonna 2015 helmikuun alussa ja luultavasti viikonloppuna 7.-8.2.2015.

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har i sitt möte i oktober behandlat och godkänt följande paddlingar av det Blåvita Bandet och det Stora Skärgårdsbandet. Diplomen för bandpaddlingarna kommer att utdelas på Finlands Långfärdspaddlares årsmöte, som hålles i Helsingfors nästa år 2015 i februari och troligen under veckoslutet 7. -8.2015

Kaudella 2014 koko Suomen merenrannikon meloivat Sinivalkonauhan sääntöjen mukaisesti seuraavat henkilöt / Under säsongen 2014 har Finlands havskust paddlats i enlighet med reglerna för det Blåvita Bandet av följande personer :

nro meloja/paddlaren kanootti/kanot
 108 Otso Liesmäki    Artisan
 109 Juho Paaso      Guillemot Expedition Single
 110 Max Lehner      (Saksa /Tyskland) Avalon Elaine
 111 Ari-Pekka Rantanen* Tiderace Explore M
 112 Minna Kantsila    Marlin Activ
 113 Kirsi Juntunen    P&H Cetus
 114 Matti Hovi      K2, Avalon Avec kaksikko
 115 Sisko Ruokonen    K2, Avalon Avec kaksikko
 116 Jorma Kohonen    Avalon Elaine
 117 Bertil Blom     Tiderace Xplore

Kaudella 2014 ovat seuraavat meloneet Kotka-Ahvenanmaa välisen reitin Saaristonauhan sääntöjen mukaisesti / Under säsongen 2014 har sträckan Åland-Kotka paddlats i enlighet med reglerna för det Stora Skärgårdsbandet av:

 nro meloja/paddlaren kanootti/kanot
 15 Kirsten Kryger,  Tanska/Danmark Seabird Nord
 16 Margit Lund,   Tanska/ Danmark Tahe Marine

Store Skærgårdsbånd

Finsk resumé: Oheinen teksti kertoo Saaristonauhamelonnasta ja sen reitistä tanskaksi, ja on suunnattu Tanskan retkimelojille. Suomenkielistä informaatiota löydät vasemmalta sivuvalikosta.

I øjeblikket har omkring 100 roere fået tildelt det blåhvide bånd, hvilket dækker en rostrækning på ca. 1200-1400 km.

Et af de vigtigste formål for vores forening, er at dyrke de fine traditioner, der går ud på at ro omkring, langs den finske kyst, samt værne om interessen til det blåhvide bånd.

Ruten udgør for mange langturs-kajakroere en kongestrækning; en slags drøm der kan gå i opfyldelse. Men af praktiske årsager (at kombinere arbejde med ferie osv.), kan mange interesserede desværre ikke opfylde den drøm, eftersom det blåhvide bånd praktiskt set, kræver en hel måned, dvs. hele ferien.

Derfor findes der et behov af en tidsmæssig, kortere strækning, som kan indeholde et eller flere temaer; som fæstningerne langs med kysten, skærgårdsbyerne, fyrtårnene og de omkringliggende øer.

Til forskel fra fra det blåhvide bånd, er der her tale om visse obligatoriske punkter/pladser langs med ruten, som man skal besøge. Ud over de obligatoriske punkter, findes der desuden nogle frit valgbare steder, hvoraf fem skal besøges.

På samme måde som med det blåhvide bånd, så er retningen ikke blevet specificeret. D.v.s. at man kan ro i enten øst-vestlig eller vest-østlig retning.

Ruten er som følger:

Fort Slava / Kotka – Svartholms fæstning, syd for Lovisa –  Sveaborg –  Raseborg / Snappertuna –Gäddtarmen / Hangö- Åbo slot – Bomarsund / Åland – Kastelholm / Åland.

Ruten går stort set i øst-vestlig retning, men startpunktet kan enten være fra Kotka eller fra Åland, beroende på egne preferencer.

Der findes ti frit valgbare steder at besøge:

Aspö syd for Kotka,    kobben   Klovaharun i

Pellinge, Söderskär / Sibbo, Gustafsvärn /Hangö,

Bengtskär /Hitis,  Borstö/Nagu, Björkö/Korpo,  Själö/Nagu,  Jurmo i Korpos sydlige skærgård och endelig Väderskär / Vårdö / Åland.

 

Reglerne er iøvrigt helt ligesom med det blåhvide bånd, men her accepteres desuden anvendelse af toerkajak, og samtidig gives der klart udtryk om, at her ikke er tale om en konkurence.

I den sidste paragraf bliver det konstateret at FlåP administrer Skærgårdsbåndet og har ret til at gøre ændringer i reglerne.

Da rutens hovedtema dels er fæstninger/borge langs med den finske kyst, dels fiskerbyer, fyrtårne og omkringliggende øer, bliver Finlands sormfulde historie levendegjort (1788-1789, 1808-18809 og krimkrigen 1852), og desuden er det en fin introduktion til kulturhistorien.

Dertil tilbyder ruten nogle udsøgte smagsbidder, fra både den indre og den ydre skærgårdsnatur.

Rutens længde opmålte jeg til 640 km og strækningen mellem Åbo og Åland blev opmålt ud fra ruten Åbo – Gustavs – Brändö – Kumlinge – Vårdö – Kastellholm.

For en normal gennemstsroer vil det betyde ca. to og en halv uges padling (640 km / 17 dagar = 38 km /dag).

Der vil da være tale om en tur med tilstrækkelig udfordring, men som alligevel kan opnås af de fleste aktive motionsroere. En tur som ikke kan købes for penge; en tur som er et lille eventyr, som samtidigt går at gennemføre indenfor en rimelig tid.

Finlands Långfärdspaddleres bestyrelse besluttede i efteråret 2011 at ændre reglerne for Skærgårdsbåndet, ved at tillægge to nye øer til de frit valgbare steder: Jurmo, i det sydlige Skærgårdshav og Själö, nord for Nagu. Samtidigt ændredes kravet til at man nu skal besøge mindst fem af de ti frit valgbare sightseeng-punkter.

Indtil efteråret 2012 er Skærgårdsbåndet blevet opnået af åtte roere (hvoraf én blev gennemført med med en toerkajak), i overensstemmelse med båndets regler.

 

29.01.2013  Esbo, Finland                          Johan Holmberg

Vuosikokous huipentui valokuvaesitykseen Suomen rannikolta

Vuosikokous sujui lupsakasti ja ripeästi. Puheenohtajaksi vaihtui Alli Lind, hallituksessa kauttaan jatkavat Henrik Westermarck ja Markku Soikkeli. Kokonaan uusina aloittavat Mats Ceder Vaasasta ja Olli Sariola Sipoosta. Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin Olli Ajo, Johan Holmberg, Rauli Rautavuori ja Mikko Suominen, kaikki pääkaupunkiseudulta. Toimintasuunnitelma  ja 2020-ohjelma viitoittavat tietä. Jäsenmaksu pysyy 15 eurossa ja liittymismaksu kympissä.

Kokouksen jälkeen jaettiin Saaristo- ja Sinivalkonauhat. Pekka Lassila oli valmistellut kuvallisen matkan kajakin kyydissä Virolahdelta Tornioon. Pekan  kuvat ovat  katsottavissa liitteenä  Sinivalkonauha 2013. (sama PDF-muodossa)

.

ImageImage

ImageImage

Suomen Retkimelojien vuosikokous sunnuntaina 9.3.2014 Helsingin Messukeskuksessa

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidetään sunnuntaina 9.3.2014 klo 11:00 – 13:30 Helsingin Messukeskuksessa. Vuosikokouksen jälkeen seuraa Saaristo- ja Sinivalkonauhan kunniakirjojen jako, jonka jälkeen Pekka Lassila kertoo kesän 2013 Suomen merenrannikon Sinivalkonauhamelonnastaan .

Aika sunnuntaina 9.3.2014 – kello 11.00 – 13.30.
Paikka on kokoushuone 306. Messukeskus, Messuaukio, Helsinki.
Kokoushuoneeseen pääsy edellyttää messulippua.

Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan suoritukset 2013 – Erövringar av det Blåvita Bandet och det Stora Skärgårdsbandet

Suomen retkimelojien hallitus on käsitellyt kauden 2013 nauhamelontojen suoritukset, joista sääntöjen mukaisiksi on todettu seuraavat. Lisäksi vielä muutaman melonnan raporttia odotellaan. Hyväksyttyjen Nauhamelontojen kunniakirjat jaetaan Suomen retkimelojien vuosikokouksessa, joka järjestetään Helsingissä viikonloppuna 8. -9.3.2014.

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har behandlat följande bandpaddlingar.

Kaudella 2013 Retkimelojien Sinivalkonauhamelonnan meloivat.   Under säsongen 2013 har det Blåvita Bandet paddlats av:

nro  meloja/paddlaren                  kanootti/kanot
104  Pekka Lassila           Tiderace Xplore
105  Ilkka Vaara (matkakertomus kuvina) Bigfoot 1
106  Tommi Hendriks           Rockpool GT
107  Pekka Laurikainen         NDK Explorer HV

Kaudella 2013 Saaristonauhamelonnan meloivat.  Under säsongen 2013 har det Stora Skärgårdsbandet paddlats av:

nro  meloja/paddlaren                 kanootti/kanot
9&10 Katri Malmström & Rauli Rautavuori Kayakpro Zazzzu K2
   (matkakertomus kuvina)
11  Laura Tielinen           Kajak-Sport Marlin 
12  Harri Granholm           Avalon Viviane 
   (matkakertomus Tielinen&Granholm)

13  Miia Numminen           Argo K2 
14  Pasi Suominen           Argo K2 
 

Saaristonauhan sääntöjä on muutettu

Suomen Retkimelojien hallitus on kokouksessaan 7.10.2011 päättänyt muuttaa Saaristonauhan sääntöjä, siten että vapaavalintaisia kohteita on yhteensä kymmenen, joista vähintään viidessä pitää käydä. Vanhoissa säännöissä vapaavalintaisia kohteita oli kahdeksan, joista vähintään kolmessa piti vierailla. Vaatimukset ovat sääntömuutoksenkin jälkeen hyvinkin kohtuulliset, vaikeusaste ei ole juurikaan noussut mutta Saaristonauhan suorittaminen ”pikavauhtia” vaatii nyt muutaman päivän enemmän aikaa.

Vapaavalintaisiksi kohteiksi lisättiin Jurmo Korppoon saaristossa eteläisimmällä Saaristomerellä sekä Seili aivan Nauvon pohjoispuolella.

Saaristonauhan vapaavalintaiset kohteet ovat:

1) Haapasaari Kotkan eteläpuolella

2) Klovaharun saari (=Tove Janssonin saari) Pellingin saaristossa

3) Söderskär Sipoossa (avoinna vasta 1.8. jälkeen)

4) Gustafsvärn Hangon edustalla

5) Bengtskärin majakka Hiittisten eteläpuolella,

6) Borstö /Nauvon eteläinen saaristo

7) Björkö, Korpoon eteläinen saaristo

8) Väderskär /Ahvenanmaa

9) Jurmo / Korpoon eteläinen saaristo UUSI KOHDE

10) Seili / Nauvon pohjoinen saaristo UUSI KOHDE

Saaristonauhan pakolliset kohteet ovat samat kuin aikaisemminkin ja ovat:
1) Fort Slavan linnoitus / Kotka

2) Svartholmin linnoitus Loviisan edustalla

3) Suomenlinna Helsingin edustalla

4) Raseborgin rauniolinna Snappertunassa

5) Haensuoli /Tullholmen/ Hankoo

6) Turun linna

7) Bomarsundin linna Ahvenmaalla

REGLERNA FÖR STORA SKÄRGÅRDSBANDET HAR UPPDATERATS
= = = = = = = = = = = = == == = = = =

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har på sitt möte 7.10.2011 beslutat om en uppdatering och förändring av reglerna för det Stora Skärgårdsbandet. De valbara sightseeingpunkternas antal är nu tio, varav fem stycken skall besökas. I de gamla reglerna var de valbara punkternas antal åtta varav tre stycken skulle besökas.

Kraven är även efter regelförändringen mycket rimliga, svårighetesgraden har inte höjts men en snabbpaddling av Skärgårdsbandets kräver nu några dagar extra….

I de uppdaterade reglerna finns det två nya nya valbara besöksmål och de är ön Jurmo i Korppo skärgård i den allra sydligaste delen av Skärgårdshavet samt Själö strax norrom huvudön på Nagu.

De valbara sightseeingpunkterna i Stora Skärgårdsbandet är:
1) Haapasaari söderom Kotka

2) kobben Klovaharu (=Tove Janssons holme) i Pellinge skärgård

3) Söderskär i Sibbo skärgård (fågelskyddsområde, öppet först efter 1.8.)

4) Gustafsvärn utanför Hangö

5) Bengtskärs fyr söderom Hitis,

6) Borstö / Nagu södra skärgård

7) Björkö, Korpos södra skärgård

8) Väderskär / Åland

9) Jurmo / Korpo södra skärgård, NYTT BESÖKSMÅL

10) Själö / Nagus norra skärgård, NYTT BESÖKSMÅL

De obligatoriska punkterna i Skärgårdsbandet är de samma som tidigare dvs:
1) fästningen Fort Slava / Kotka

2) Svartholms fästning söderom Lovisa

3) Sveaborg utanför Helsingfors

4) Raseborgs slottsruin i Snappertuna

5) Gäddtarmen /Tullholmen/ Hangö

6) Åbo slott

7) Bomarsunds fästning på Åland