Vuosikokous 2015, Nauhamelontojen kunniakirjat – Diplomas for Ribbon paddlers 2014, annual meeting

Nauhamelojat 2015

A good reason to be proud of: multinational group of paddlers who completed either the Blue-White Ribbon paddling of entire Finnish coast or the Archipelago Ribbon paddling of the archipelagoes of Gulf of Finland during the year 2014. Complete list of paddlers for year 2014 (in Finnish and in Swedish).

 

Suomen Retkimelojien vuosikokous teki henkilövalinnat ja linjasi tämän vuoden toiminnan. (in Finnish about the decisions taken by the annual meeting)

Hallituksen puheenjohtajana 2015 jatkaa Anna Lind eli Alli. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Henrik Westermark Sipoosta, Henri Korhonen Espoosta ja Juho Paaso Hämeenlinnasta kaksivuotiskaudelle toimintavuosiksi 2015-2016. Kaksivuotiskauttaan jatkavat: Mats Ceder Vaasasta, Olli Sariola Keravalta, sekä Rauli Rautavuori, Olli Ajo sekä Mikko Suominen Helsingistä.

Erovuorossa ollut Johan Holmberg halusi pitää taukoa oltuaan hallituksessa sekä puheenjohtajana useita vuosia. Yhdistys kiittää Johania pitkästä ja vahvasta rupeamasta yhdistyksen tehtävissä.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Paavola ja varalle Anneli Suitiala, oletuksella että – toivottavasti – suostuvat jälkikäteen.

Kokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2015.

 

Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako

Suomen Retkimelojien vuosikokous ja Sinivalko- ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako tullaan järjestämään lauantaina 7.2.2015, samana viikonloppuna jona venemessut alkavat, Helsingin Pasilan kirjaston (Kellosilta 9, eli vinottain vastapäätä Helsingin Messukeskusta) auditoriossa klo 13:00 – 16:00.

Ohjelma:

 • Klo 13 vuosikokous
 • Klo 14 Sinivalko- ja Saaristonauhojen kunniakirjojen jako
 • Radiotoimittaja Bertil Blom meloi rannikon viime kesänä ja teki juttuja radioon matkalta. Hän kertoo melontareissustaan.

Sinivalko- ja saaristonauhamelonnat 2014 Paddlingen av Blåvita och Skärgårdbandet

Suomen Retkimelojien hallitus on lokakuun kokouksessaan käsitellyt kauden 2014 Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan melontojen suoritukset ja sääntöjen mukaisiksi on todettu alla olevat. Nauhamelontojen kunniakirjat jaetaan Suomen retkimelojien vuosikokouksessa, joka järjestetään Helsingissä ensi vuonna 2015 helmikuun alussa ja luultavasti viikonloppuna 7.-8.2.2015.

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har i sitt möte i oktober behandlat och godkänt följande paddlingar av det Blåvita Bandet och det Stora Skärgårdsbandet. Diplomen för bandpaddlingarna kommer att utdelas på Finlands Långfärdspaddlares årsmöte, som hålles i Helsingfors nästa år 2015 i februari och troligen under veckoslutet 7. -8.2015

Kaudella 2014 koko Suomen merenrannikon meloivat Sinivalkonauhan sääntöjen mukaisesti seuraavat henkilöt / Under säsongen 2014 har Finlands havskust paddlats i enlighet med reglerna för det Blåvita Bandet av följande personer :

nro meloja/paddlaren kanootti/kanot
 108 Otso Liesmäki    Artisan
 109 Juho Paaso      Guillemot Expedition Single
 110 Max Lehner      (Saksa /Tyskland) Avalon Elaine
 111 Ari-Pekka Rantanen* Tiderace Explore M
 112 Minna Kantsila    Marlin Activ
 113 Kirsi Juntunen    P&H Cetus
 114 Matti Hovi      K2, Avalon Avec kaksikko
 115 Sisko Ruokonen    K2, Avalon Avec kaksikko
 116 Jorma Kohonen    Avalon Elaine
 117 Bertil Blom     Tiderace Xplore

Kaudella 2014 ovat seuraavat meloneet Kotka-Ahvenanmaa välisen reitin Saaristonauhan sääntöjen mukaisesti / Under säsongen 2014 har sträckan Åland-Kotka paddlats i enlighet med reglerna för det Stora Skärgårdsbandet av:

 nro meloja/paddlaren kanootti/kanot
 15 Kirsten Kryger,  Tanska/Danmark Seabird Nord
 16 Margit Lund,   Tanska/ Danmark Tahe Marine

Store Skærgårdsbånd

Finsk resumé: Oheinen teksti kertoo Saaristonauhamelonnasta ja sen reitistä tanskaksi, ja on suunnattu Tanskan retkimelojille. Suomenkielistä informaatiota löydät vasemmalta sivuvalikosta.

I øjeblikket har omkring 100 roere fået tildelt det blåhvide bånd, hvilket dækker en rostrækning på ca. 1200-1400 km.

Et af de vigtigste formål for vores forening, er at dyrke de fine traditioner, der går ud på at ro omkring, langs den finske kyst, samt værne om interessen til det blåhvide bånd.

Ruten udgør for mange langturs-kajakroere en kongestrækning; en slags drøm der kan gå i opfyldelse. Men af praktiske årsager (at kombinere arbejde med ferie osv.), kan mange interesserede desværre ikke opfylde den drøm, eftersom det blåhvide bånd praktiskt set, kræver en hel måned, dvs. hele ferien.

Derfor findes der et behov af en tidsmæssig, kortere strækning, som kan indeholde et eller flere temaer; som fæstningerne langs med kysten, skærgårdsbyerne, fyrtårnene og de omkringliggende øer.

Til forskel fra fra det blåhvide bånd, er der her tale om visse obligatoriske punkter/pladser langs med ruten, som man skal besøge. Ud over de obligatoriske punkter, findes der desuden nogle frit valgbare steder, hvoraf fem skal besøges.

På samme måde som med det blåhvide bånd, så er retningen ikke blevet specificeret. D.v.s. at man kan ro i enten øst-vestlig eller vest-østlig retning.

Ruten er som følger:

Fort Slava / Kotka – Svartholms fæstning, syd for Lovisa –  Sveaborg –  Raseborg / Snappertuna –Gäddtarmen / Hangö- Åbo slot – Bomarsund / Åland – Kastelholm / Åland.

Ruten går stort set i øst-vestlig retning, men startpunktet kan enten være fra Kotka eller fra Åland, beroende på egne preferencer.

Der findes ti frit valgbare steder at besøge:

Aspö syd for Kotka,    kobben   Klovaharun i

Pellinge, Söderskär / Sibbo, Gustafsvärn /Hangö,

Bengtskär /Hitis,  Borstö/Nagu, Björkö/Korpo,  Själö/Nagu,  Jurmo i Korpos sydlige skærgård och endelig Väderskär / Vårdö / Åland.

 

Reglerne er iøvrigt helt ligesom med det blåhvide bånd, men her accepteres desuden anvendelse af toerkajak, og samtidig gives der klart udtryk om, at her ikke er tale om en konkurence.

I den sidste paragraf bliver det konstateret at FlåP administrer Skærgårdsbåndet og har ret til at gøre ændringer i reglerne.

Da rutens hovedtema dels er fæstninger/borge langs med den finske kyst, dels fiskerbyer, fyrtårne og omkringliggende øer, bliver Finlands sormfulde historie levendegjort (1788-1789, 1808-18809 og krimkrigen 1852), og desuden er det en fin introduktion til kulturhistorien.

Dertil tilbyder ruten nogle udsøgte smagsbidder, fra både den indre og den ydre skærgårdsnatur.

Rutens længde opmålte jeg til 640 km og strækningen mellem Åbo og Åland blev opmålt ud fra ruten Åbo – Gustavs – Brändö – Kumlinge – Vårdö – Kastellholm.

For en normal gennemstsroer vil det betyde ca. to og en halv uges padling (640 km / 17 dagar = 38 km /dag).

Der vil da være tale om en tur med tilstrækkelig udfordring, men som alligevel kan opnås af de fleste aktive motionsroere. En tur som ikke kan købes for penge; en tur som er et lille eventyr, som samtidigt går at gennemføre indenfor en rimelig tid.

Finlands Långfärdspaddleres bestyrelse besluttede i efteråret 2011 at ændre reglerne for Skærgårdsbåndet, ved at tillægge to nye øer til de frit valgbare steder: Jurmo, i det sydlige Skærgårdshav og Själö, nord for Nagu. Samtidigt ændredes kravet til at man nu skal besøge mindst fem af de ti frit valgbare sightseeng-punkter.

Indtil efteråret 2012 er Skærgårdsbåndet blevet opnået af åtte roere (hvoraf én blev gennemført med med en toerkajak), i overensstemmelse med båndets regler.

 

29.01.2013  Esbo, Finland                          Johan Holmberg

Suomen Retkimelojat kesällä 2014 – Sommaren med FLåp

Kesän kolme kohdetta ovat  Siivoa saari, Höga Kusten ja nauhamelonta!

Siivoa saari -haaste

Kesän suuri haaste on Siivoa saari -haaste, johon kutsumme Sinut ja kaikki melontatoverisi. Osallistu järjestämällä siivous tai osallistumalla sellaiselle.

Vahtipaikkana pidämme yhteistä Suomen Retkimelojien Facebook-ryhmää maanlaajuisesti, mutta tapahtumasta voi ilmoitella paikallisesti sopivilla tavoilla. Ota kuva ja kerro tapahtumasta sekä haasta mukaan seuraava saaripartio!

Putsa up en holme är vår utmaning i år.  Läs mer om städningstalkot och kom med och berätta om din talko i Facebook gruppen. Ta en bild och upmana den nästä att delta.

Höga Kusten kesän retkikohteena

Retkimelojien ulkomaan retki suuntautuu tänä vuonna Höga Kustenille. Johan Holmberg Helsingistä luotsaa yhdistyksen jäsenet.  Ruotsin Höga kusten on Härnosandin ja Örnsköldsvikin välinen rannikkokaistale, vinottain Vaasa vastapäätä Selkämeren toisella puolen. Örnskölsvik on lähes viivasuoraan länteen Vaasasta.

Retken ajankohta on  13.7. –  22.7.2014. Retken pituus on viikko. Siihen sisältyy viisi melontapäivää ja yksi patikointipäivä. Kuljetuksiin on varattu päivä retken alussa. Ennen retkeä on matkustetaan kaksi päivää ja lopussa yksi matkustusvuorokausi, yhteensä kolme matkustuspäivää. Päivämatkat ovat arviolta 35 – 40 melontakilometriä.

Retken järjestää Merimelojat ry ja  Suomen Retkimelojien jäsenet ovat tervetulleita tälle retkelle. Merimelojat ei vakuuta seuran ulkopuolisia osallistujia, joten jokainen varmistaa oman vakuutusturvansa itse. Osallistuminen omalla vastuulla, kuten aina.  Matkakustannukset jaetaan osallistujien kesken. Kustannukset laivamatkoineen ovat arviolta 270 euroa henkilöltä.

Ilmoittautumiset  ja tiedustelut:  Johan Holmberg, sähköposti iamjohan.holmberg@dlc.fi, gsm 0400 172 816.

Långfärdspaddlarna till Svenska kusten

Paddling och vandring vid Höga Kusten leds av Johan Holmberg.  Höga kusten består av kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik, snett över Kvarken från Vasa. Örnsköldsvik är nästan rakt väster om Vasa.

Tidpunkt för paddlingsturen är 13.7. – 22.7.2014. Resans längd är en vecka som innehåller 5 paddeldagar och en vandringsdag. En dag i början är reserverad för transporter. Före paddlingen är det två resedygn och efter paddlingen ett resedygn, sammanlagt tre resedygn.  Dagsetapperna är på ungefär 35-40 paddlingskilometer.

Resan ordnas av Merimelojat r.y. och medlemmar i Finlandslångfärdspaddlare r.f. är välkomna med. Deltagare bör sköta sin försäkring själv. Man deltar på eget ansvar, som alltid. Resekostnaderna delas jämnt mellan deltagarna. Kostnaderna, inklusive båtresor, uppskattas till 270 euro per person.

Anmälningar och information: Johan Holmberg, epostiamjohan.holmberg@dlc.fi, GSM 0400 172 816.

 

Sinivalkonauha tai Saaristonauha kesän retkenä?

Nauhamelonta on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kokea pitkän matkan seikkailun ilman kilpailua.

Retkimelojien Sinivalkonauhaa yksiköllä tai kaksikolla kattaa koko rannikon eli reilun 1200 kilometriä kesässä. Saaristonauha on pituudeltaan noin puolet tästä ja kiertää Suomenlahden saariston kulttuurikohteita ja merenkäynnin mekkoja.

Nauhamelontaan ilmoittautuminen ei maksa mitään, mutta voit olla osa suomalaisen melonnan ”kuningasmatkan” tehneiden joukkoa. Tai prinsessamatkan, ihan omasta tyylistä riippuen.

Nauhamelonnoille ilmoittautuminen on jo käynnistynyt, tänä vuonna jo muutama henkilö on lähtenyt koko Suomen rannikon melontaan ja matkaa suunnittelee useampi. Kesällä on tulossa myös radio-ohjelmaa reissulta, kun vaasalainen Bernt pääsee kajakillaan matkaan. Ilmoittaudu ennalta, ohjeet verkkosivuilla tarkemmin.

Redan hundra äventyrare har  paddlat Finlands hela kust, först av dem var Virpi Slotte. Det Blåvita Bandet eller paddling av hela Finlands havskust paddlas vanligen på ungefär  två månader frånTorneå till Vederlax eller tvärtom. Skärgårdsbandet innebär en paddling av Kotka–Åland sträckan och under färdens gång skall man besöka befästningar och kulturhistoriska platser i Finska viken och Skärgårdshavet.

Bekanta dig med reglerna för bandpaddlingarna och anmäl dig. Kontrollera rutt och startplatser före start. Anmälningar till Blåvita bandet och Skärgårdsbandet mottas per e-post. Meddela dit namn, kontaktuppgifter, kajak/kanot, startdag samt i vilken riktning du skall paddla.

Före du startar skall du skicka e-post till henrikL.westermark@gmail.com och suomen.retkimelojat@gmail.com. Henrik kan även ge tips inför resan.

 

Hallitus selvittää ja kehittää – Styrelsen utvecklar

Hallitustyö on käynnistynyt mainiosti, tehtävät on jaettu tasaisesti. Katse horisonttiin 2020 -ohjelmasta olemme lähteneet selvittämään muutamaa ideaa:

– melontaedellytysten kehittäminen kaavoitukseen ja tilankäyttöön vaikuttamalla – työn tuloksena syntyy loppuvuodesta vinkkiä, miten vaikuttaa omalla paikkakunnalla. Olemme myös vaikuttaneet  vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Siivoa saari on osa tätä työtä.

– lasten melontaretkeilyyn innostaminen ja kurssittaminen – viestintä- ja koulutusohjelman suunnittelu jaettavaksi kaikille melojille. Tavoitteena on nimenomaan kilpailematon lasten melontaretkeily ensisijaisesti perhelajina toissijaisesti muutenkin. Tänä vuonna suunnitellaan ja ensi vuonna kokeillaan kouluttaa ohjaajia asiaan.

– jäsenasioiden kehittäminen ja helpottaminen

– tarjoamme myös facebook-ryhmää laajemmin retkimelonnan keskustelualustaksi.

Styrelsen har börjat att utveckla programmet Katse horisonttiin 2020

– förbättra möjligheter att paddla

– barnens paddling i naturen med familj eller ej, information och utbildning nästa år.

– medlemsservice

 

Haluamme vaikuttaa. Ota yhteyttää hallitukseen jos haluat osallistua.

 

Siivoa saari -haaste / Putsa up en holme

Siivoa saari -haaste 2014

Suomen Retkimelojat haastaa Sinut ja melontatoverit kotivesiltä mukaan Siivoa saari -talkoisiin. Kääntäkää kajakin keula kohti saarta, jonka haluatte kesäkuntoon.

Siivouksen voi toteuttaa omaehtoisena tai sopia yhteistyökumppanin kuten kunnan, liikuntaviraston tai virkistysalueyhdistyksen kanssa.  Jos saaressa on paljon roskia, esimerkiksi kunta tai muu kumppani voi tarjota roskapussin ja hakea roskat pois veneellä, kun siitä ennalta sovitaan.

 

Suomen Retkimelojien Facebook ryhmä odottaa kertomuksia, kuvia ja kokemuksia Siivoa saari -päivästänne. Voitte myös kutsua ryhmän kautta alueenne melojia mukaan. Saareen siivoamaan voi haastaa paikallisen venekerhon tai vaikka bilsanmaikat. Jaa Siivoa saari -talkoonne kokemukset muutamalla lauseella tai valokuvalla. Olisi kiva, jos kerrotte montako teitä oli, ja minkä saaren valitsitte siivottavaksi. Helsingissä käynnistyy Siivoa saaren muotona Siisti biitsi -yhteistyö kaupungin kanssa, yhteyshenkilönä on Mikko Suominen.

Seuraa verkkosivuja tai Facebook-ryhmää niin saat lisätietoa www.facebook.com/groups/retkimelojat

 

Städningstalkot  Putsa up en holme – utmaningen 

 

Vi utmanar dig och dina paddlingskamrater i ditt närområde att delta i städningstalkot Putsa upp en  holme. Styr kajaken mot en holme, som ni vill sätta i sommarskick.

Städningen kan utföras spontant eller i samarbete med t.ex. kommunen, fritidsbyrån eller den lokala föreningen förfriluftsområden. Om det finns mycket skräp på holmen kan t.ex. kommunen eller någon annan samarbetspartner erbjuda soppåsar och även hämta bort skräpet om man kommer överens om det på förhand.

Finlands Långfärdspaddlares Facebook grupp väntar på berättelser, bilder och erfarenheter av er Städa en holme – dag. Ni kan även sammankalla paddlarna i ert område via gruppen. Man kan utmana den lokala båtklubben eller till och med biologilärarna att delta i städandet av holmen. Dela med er av erfarenheter av städa en holme – talkot med några ord eller fotografier. Det är trevligt om ni berättar hur många ni var och vilken holme ni städat. I Helsingfors startar Städa en holme som Snygg beach -samarbete med staden, kontaktperson är Mikko Suominen. Följ med internetsidor eller Facebook-gruppen för mera information.

Se och gå med www.facebook.com/groups/retkimelojat

 

Vuosikokous huipentui valokuvaesitykseen Suomen rannikolta

Vuosikokous sujui lupsakasti ja ripeästi. Puheenohtajaksi vaihtui Alli Lind, hallituksessa kauttaan jatkavat Henrik Westermarck ja Markku Soikkeli. Kokonaan uusina aloittavat Mats Ceder Vaasasta ja Olli Sariola Sipoosta. Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin Olli Ajo, Johan Holmberg, Rauli Rautavuori ja Mikko Suominen, kaikki pääkaupunkiseudulta. Toimintasuunnitelma  ja 2020-ohjelma viitoittavat tietä. Jäsenmaksu pysyy 15 eurossa ja liittymismaksu kympissä.

Kokouksen jälkeen jaettiin Saaristo- ja Sinivalkonauhat. Pekka Lassila oli valmistellut kuvallisen matkan kajakin kyydissä Virolahdelta Tornioon. Pekan  kuvat ovat  katsottavissa liitteenä  Sinivalkonauha 2013. (sama PDF-muodossa)

.

ImageImage

ImageImage

Suomen Retkimelojien vuosikokous sunnuntaina 9.3.2014 Helsingin Messukeskuksessa

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidetään sunnuntaina 9.3.2014 klo 11:00 – 13:30 Helsingin Messukeskuksessa. Vuosikokouksen jälkeen seuraa Saaristo- ja Sinivalkonauhan kunniakirjojen jako, jonka jälkeen Pekka Lassila kertoo kesän 2013 Suomen merenrannikon Sinivalkonauhamelonnastaan .

Aika sunnuntaina 9.3.2014 – kello 11.00 – 13.30.
Paikka on kokoushuone 306. Messukeskus, Messuaukio, Helsinki.
Kokoushuoneeseen pääsy edellyttää messulippua.

Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan suoritukset 2013 – Erövringar av det Blåvita Bandet och det Stora Skärgårdsbandet

Suomen retkimelojien hallitus on käsitellyt kauden 2013 nauhamelontojen suoritukset, joista sääntöjen mukaisiksi on todettu seuraavat. Lisäksi vielä muutaman melonnan raporttia odotellaan. Hyväksyttyjen Nauhamelontojen kunniakirjat jaetaan Suomen retkimelojien vuosikokouksessa, joka järjestetään Helsingissä viikonloppuna 8. -9.3.2014.

Styrelsen för Finlands Långfärdspaddlare har behandlat följande bandpaddlingar.

Kaudella 2013 Retkimelojien Sinivalkonauhamelonnan meloivat.   Under säsongen 2013 har det Blåvita Bandet paddlats av:

nro  meloja/paddlaren                  kanootti/kanot
104  Pekka Lassila           Tiderace Xplore
105  Ilkka Vaara (matkakertomus kuvina) Bigfoot 1
106  Tommi Hendriks           Rockpool GT
107  Pekka Laurikainen         NDK Explorer HV

Kaudella 2013 Saaristonauhamelonnan meloivat.  Under säsongen 2013 har det Stora Skärgårdsbandet paddlats av:

nro  meloja/paddlaren                 kanootti/kanot
9&10 Katri Malmström & Rauli Rautavuori Kayakpro Zazzzu K2
   (matkakertomus kuvina)
11  Laura Tielinen           Kajak-Sport Marlin 
12  Harri Granholm           Avalon Viviane 
   (matkakertomus Tielinen&Granholm)

13  Miia Numminen           Argo K2 
14  Pasi Suominen           Argo K2