Retkimelojien vuosikokous valitsi Askon puheenjohtajaksi

Suomen Retkimelojien uusi puheenjohtaja on Asko Niemelä-Koura Espoosta. Hallitukseen valittiin myös neljä uutta jäsentä: Mats Ceder, Lauri Ovaska, Ralf Sund ja Anna Lind. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Hurme, Eero Oura sekä Elina Wuorivirta.

Suomen retkimelojoien vuosikokouksen jälkeen uusi puheenjohtaja Asko kertoi Itäisestä Suomenlahdesta.

Tuore puheenjohtaja Asko Niemelä-Koura kertoi Itäisestä Suomenlahdesta melontaretkikohteena.

Vuosikokokouksen 14 osallistujaa päättivät toimintasuunnitelmassa 2019 aloittaa Kymennauhan valmistelut melontareitille Pielavesi-Lahti siten että uusi nauha olisi melottavissa kesällä 2020.

Lisäksi hallitus tarkastelee Saaristonauhan sääntöjä siten, että poistetaan käytännön haasteita, joita reitissä on huomattu. Esimerkiksi Klovaharu on yksityiskäytössä kesäkuukaudet, mikä on estänyt ajoin maihinnousun. Samoin Ahvenanmaan logistiikka asettaa haasteita, joita mietitään ja ratkotaan. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Sovimme myös, että kaukomatkaavat hallituksen jäsenet voivat saada pienen matkatuen (50 euroa vuodessa korkeintaan) kuittia vastaan.

Nauhamelojat 2018 pokkasivat kunniakirjat

Vuoden 2018 nauhamelojat yhteiskuvassa. Vasemmalla Raimo joka meloi koko Suomen rannikon sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan kauhoneet oikealla.

Kaikille avoimeen osuuteen tuli 29 osallistujaa huomioimaan edeltäneen kesän nauhamelojat.

Ainoana koko Suomen rannikon eli Sinivalkonauhan meloi Raimo Laakso. Raimo on jo aiemmin melonut Vuoksennauhan ja nyt sujui koko rannikko. Raimo kertoi että muuten oli hyvä keli, mutta loppumatkan Turusta Tornioon oli vastatuuli koko ajan. Raimo oli 128. meloja, joka on melonut Sinivalkonauhan.

Vuoksennauhan meloi kahdeksan melojaa. Ensimmäisenä Nurmeksesta Lappeenrantaan kiri Mikko Loimalahti, joka sai nauttia kesän kovimmista helteistä ja pläkästä.
Seuraavana meloivat Haahkat eli Anneli Suitiala, Irja Ruuska, Marja-Liisa Laihia ja Kepa eli Kerttu Virtanen elokuussa.

Meloja-seuran herrasmiehet Jukka Olanterä, Matti Rehtola ja Juha Jäntti meloivat reitin viimeisinä alkusyksystä. Vuoksennauhan on nyt melonut yhteensä 37 melojaa.

Anneli Suitilala piti kiinnostavan esityksen Haahkojen Vuoksennauhasta hyvien paikkavinkkien kera. Sitten Asko kertoi Itäisestä Suomenlahdesta melontaretkikohteena.

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidettiin Helsingissä 17.3.2019 Merimelojien majalla

Suomen Retkimelojien vuosikokous pidettiin Helsingissä 17.3.2019 Merimelojien majalla

Vuosikokous 17.3.2019 klo 13.30

Tervetuloa, Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf vuosikokous pidetään Merimelojien majalla (Merikannontie 10, Helsinki) sunnuntaina 17.3.2019 kello 13:30-15:00.

Kokouksen jälkeen kello 15-17 tarjolla on kahvit ja kunniakirjojen jako edeltävän kesän nauhamelojille sekä esitelmät. Tämä osuus on avoin kaikille.

 • kunniakirjojen jako edeltävän kesän nauhamelojille
 • Anneli Suitiala: Haahkat Vuoksennauhalla
 • Asko Niemelä-Koura: Itäinen Suomenlahti

Välkommen, Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf årsmöte hålls i Merimelojats hus (Merikantovägen 10, Helsingfors) söndagen 17.3.2019 klockan 13:30-15:00.  Efter mötet klockan 15-17 serveras kaffe och diplomen delas ut åt föregående sommars bandpaddlare. Denna del är öppen för alla

Asialista:

https://docs.google.com/document/d/1WPkBiVA_ATZZbuxgv2O1eNtlPBlQtENIJvK6bOFye6A/edit?usp=sharing

 

Retkimelojien Nauhamelontojen suoritukset vuonna 2018

Retkimelojien hallitus on kokouksessaan 8.10.2018 hyväksynyt seuraavat nauhamelonnat sääntöjen mukaisina.

Sinivalkonauhan meloneet

128 Raimo Laakso       Virolahti-Tornio

Vuoksennauhan meloneet

30  Mikko Loimalahti      Nurmes-Lappeenranta NDK Explorer
31  Anneli Suitiala       Nurmes-Lappeenranta Skim differ
32  Irja Ruuska       Nurmes-Lappeenranta Sirius
33  Marja-Liisa Laihia   Nurmes-Lappeenranta Bel-Ami
34  Kerttu Virtanen    Nurmes-Lappeenranta Tiderace Xcape-s
35  Jukka Olanterä    Nurmes-Lappeenranta Bigfoot 2# 
36  Matti Rehtola     Nurmes-Lappeenranta Star 570
37  Juha Jäntti      Nurmes-Lappeenranta Tiderace Explorer M

Melontakesä vauhdissa

Tämän kesän nauhamelojat ovat jo lähteneet liikkeelle.

Muun muassa Raimo Laakso kauhoo Virolahdelta Torniota kohti. Raimon matkaa voi seurata blogissa Rannikonmelonta 2018. Muutama muukin liikkuu rannikkoa pitkin.

Suomen Retkimelojien jäsenenä voit myös osallistua Siivoa saari –toimintaan: Siivoa saari, ota kuva ja jaa se meidän Facebook-ryhmässämme tai vaikkapa kommentoi tämän jutun alle missä siivositte. Siivoa saari voi tapahtua siellä missä olet: siivoa se saari, jonka haluat olevan puhtaampi retkikohde.

Hallitus tapasi toukokuun lopussa, saaressa tietenkin. Toivotamme kaikille iloista melontakesää!

 

 

Hallitus 2018 järjestäytynyt

Suomen Retkimelojien hallitus on valinnut varapuheenjohtajaksi Pekka Hurmeen ja sihteeriksi Asko Niemelä-Kouran. Rahastonhoitajaksi valittiin Elina Wuorivirta.

Nauhavastaava vaihtuu kevään aikana, uusi nauhavastaava on Mats Ceder Vaasasta.  Jäsensihteerinä jatkaa Mirja Hämäläinen, pohjoismaisia yhteyksiä hoitavat edelleen Christina Lindell ja Mats Ceder. Rauli Rautavuori ja Alli Lind päivittävät verkkosivuja. Yhdistyksen karttakirjastoa hoitaa Juho Paaso.

Koko hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot

Vuosikokous 2018 kuulumiset

Vuosikokous valitsi yhdistyksen neljänneksi kunniajäseneksi Johan Holmbergin. Johan on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana, ideoinut Saaristonauhan sekä vetänyt muun muassa Vienanmeren ja Höga Kustenin retket sekä viimekesäisen juhlaretken.

Vuoden 2018 hallituksessa jatkaa Henrik Westermark ja uusina valittiin Pekka Hurme, Eero Oura ja Elina Wuorivirta kaksivuotiskaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Alli Lind. Uusi hallitus kiittää vanhaa hallitusta  Olli Ajo, Mats Ceder, Rauli Rautavuori ja Olli Sariola – heillä  täyttyi peräkkäisten, sääntöjen sallimien hallituskausien määrä.

Vuosikokous hyväksyi  toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2018 – jäsenmaksut pysyvät ennallaan –  sekä tarkasti toimintakertomuksen ja talouden 2017. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Lisäksi käsiteltiin kokoukselle tehty esitys, joka hylättiin.

Saaristonauhan sääntöjä uudistettiin tekstiltään, valinnaisiin kohteisiin lisättiin Örö ja lisäksi tämän nauhan muutokset siirrettiin hallituksen päätettäviksi. Näin on muidenkin nauhojen kanssa  ja hallitus 2017 yhdenmukaisti nauhasäännöt loppuvuonna 2017. Samalla Vuoksennauhaan liitettiin kolmas reittivaihtoehto Saimaalla.

Suomen rannikon eli Sinivalkonauhan meloi ensimmäistä kertaa sup-laudalla Timi Hellman. 750 000 melanvetoa vei Syöpämelojat Virolahdelta Tornioon kuten Anders Myntti esitelmässään kertoi.

Vuosikokouksen jälkeen jaettiin nauhakunniakirjat Sinivalkonauhan meloneille sekä Vuoksennauhan melojille. Vuoksennauha on houkutellut runsaasti melojia ja tarjonnut monelle mahdollisuuden aloittaa ”lyhyemmällä” parin viikon retkellä osallistumisen nauhamelontoihin. Vuoksennauhan kolmas reitti Uukuniemi – Liehtalanniemi – Valamo – Tahko ja juhlaretkireitin kuvaesitys nähtiin lopuksi.

Suomen Retkimelojat ry Finlands Långfärdspaddlare rf vuosikokous pidettiin sunnuntaina 11.2.2018. Vuosikokous on jäsenille ja esitelmätilaisuus kaikille.

Suomen Retkimelojat ry:n vuosikokous 11.2.2018 klo 13.30 – Finlands Långfårdpaddlares årsmöte

Suomen Retkimelojat ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 11.2.2018 klo 13.30 Helsingissä Merimelojien majalla, osoitteessa Merikannontie 10. Kokous on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään:

 • Sääntömääräiset asiat
 • Saaristonauhan sääntöjen muutos
 • Kunniajäsenen valinta
 • Henri Korhosen esitys vuosikokoukselle: ”Esitän, että Retkimelojien 20-vuotisjuhlamelonnan suorittaneille myönnetään erilliset kunniakirjat tästä suorituksesta eikä tätä retkeä liitetä eikä käsitellä millään muotoa Vuoksennauhan suoritusten yhteydessä.”

Kokouksen jälkeen noin klo 15 jaetaan kauden 2017 Sinivalkonauha-, Saaristonauha- ja Vuoksennauhamelontojen kunniakirjat. Tämä osa tilaisuudesta on avoin kaikille melontaretkeilystä kiinnostuneille.

Kokouksen asiakirjat

 

Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf årsmötet 2018 hålls på söndagen 11.2.2018 vid 13.30 i Merimelojien maja i Helsingfors. Adressen är Merikantovägen 10. Mötet är för föreningsmedlemmar.

Mötet behandlas 

 • Stadgeenliga frågor
 • Förändring av Stora Skärgardbandets regler
 • Valg av hedersmedlem
 • Henri Korhonens förslag till mötet: ”Esitän, että Retkimelojien 20-vuotisjuhlamelonnan suorittaneille myönnetään erilliset kunniakirjat tästä suorituksesta eikä tätä retkeä liitetä eikä käsitellä millään muotoa Vuoksennauhan suoritusten yhteydessä.”

Efter mötet cirka kl. 15 utdelas diplom åt dem som paddlat olika Band-paddlingar år 2017. Denna del är öppen for alla som är intresserad av långfärdspaddling.

Dokumenter av mötet

Tervetuloa – Välkommen

Hallitus – Styrelse

Sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan vuonna 2017 meloneet

Suomen Retkimelojat ry:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt seuraavat Sinivalkonauhan ja Vuoksennauhan suoritukset kaudelta 2017.

Sinivalkonauha

2017 123 Anders Myntti Virolahti    
2017 124 Kaj Haakana Virolahti    
2017 125 Timi Hellman Virolahti   SUP-lauta
2017 126 Tomi Juurikivi Virolahti    
2017 127 Jani Heinonen Virolahti    

Vuoksennauha

9 Sisko Ruokonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Avalon Avec
10 Matti Hovi 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Avalon Avec
11 Jorma Kohonen 2017 Nurmes – Lappeenranta Avalon Elaine
12 Henri Korhonen 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta K2 Star Triple
13 Marko Kinnunen 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta K2 Star Triple
14 Hannu Taipale 2017 Nurmes – Lappeenranta Miks Wahoo
15 Laura Tielinen 2017 Nurmes – Lappeenranta Marlin
16 Harri Granholm 2017 Nurmes – Lappeenranta Avalon Viviane
17 Sisko Ruokonen 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi K2 Avalon Avec
18 Matti Hovi 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi K2 Avalon Avec
19 Jorma Kohonen 2017 Lappeenranta – Kiuruvesi Avalon Elaine
20 Pasi Kivimäki 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Tahe Wind Solo
21 Saara Kantonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Atlantic
22 Olavi Kantonen 2017 Nurmes – Lappeenranta K2 Atlantic
23 Jukka Olanterä 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Bigfoot 2
24 Matti Rehtola 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Star 570
25 Juha Jäntti 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Tiderace Xplore
26 Sinikka Nikamaa 2017 Nurmes – Lappeenranta Viking
27 Mikko Koskenheimo 2017 Kiuruvesi – Lappeenranta Avalon Viviane
28 Johan Holmberg 2017 Uukuniemi – Tahko Artisan
29 Mats Ceder 2017 Uukuniemi – Tahko VKV

Retkimelojien 20-vuotistapaaminen 7. – 9.7.2017

Suomen Retkimelojien 20-vuotistapaaminen 7. – 9.7.2017

Liehtalaniemen museotila, Ylössaarentie 205, Puumala

Saavu paikalle perjantaina 7.7.  tai lauantaiaamuna 8.7. Leiriydymme Liehtalanniemen museotilan rannassa. Ota mukaan teltta, retkikamat, kajakki tai kanootti makusi mukaan, evästä. Huomaa, että paikalta ei saa vettä, vesi pitää tuoda mukana omassa astiassa. Lähin julkinen  vesipiste on Puumalan satamassa.

Lauantaina 8.7. on mahdollista käydä museotilalla. Olemme sopineet museokäynnistä Puumalan matkailun kanssa, ja retkimelojat maksaa jäsentensä museoliput keskitetysti (siksi ilmoittautuminen). Päätapahtumana on yhteinen olemassaolo lauantaina ja istumme lauantaina ulkona iltaa eli varaudu sopivin vaattein.

Ennakkotietojen mukaan paikka on pieni luonnonranta, jossa voi olla myös veneilijöitä. Kävelymatka autotieltä rantaan on noin 300-400 metriä, eli varaudu siihen pakatessasi.  Sunnuntaina voimme saatella juhlaretkeläiset matkaan taas kohti seuraavaa etappia. Paikalta voisi hyvin myös lähteä retkelle päiväksi pariksi tai mitä omat aikeesi ovatkaan.

Ilmoita osallistumisesta Suomen.retkimelojat@gmail.com osoitteeseen tai tekstiviestillä puheenjohtajalle (jäsenkirjeessä suora numero sähköpostissasi). Huomaathan että on lomakausi, eli viesteihisi ei ehkä heti vastata.

Tilaisuus on maksuton jäsenille. Jokainen vastaa varusteistaan ja kuljetuksista itse. Kyytiä voi kysellä ja tarjota omatoimisesti Retkimelojien Facebook-ryhmässä. Tässä on mahdollisuus tutustua lajitovereihin.

Museon esittely ja karttalinkki
http://www.museoraitti.fi/museot/liehtalanniemen-museotila/

Museon esite
http://www.puumala.fi/uploads/tiedostot/matkailu/liehtalanniemi%20esite%202015.pdf

Tervetuloa!

Finlands långfärdspaddlares 20-årsträff  7-9.7.2017

Liehtalanniemen museigård, Ylössaarentie 205, Puumala

Kom på fredag eller lördag morgon. Vårt läger är på Liehtalanniemi museigårds strand. Ta med tält, utfärdsgrejer, kajak eller kanot och mat. Observera att man inte får vatten på området, det bör tas med i eget kärl. Närmaste allmänna vattenpost finns vid Puumala hamn.

Lördag 8.7 är det möjligt att besöka museigården. Vi har avtalat om museibesök med Puumalan matkailu och föreningen långfärdspaddlarna betalar medlemmarnas inträdesbiljetter (därför krävs anmälan).

Huvudfesten är i form av gemensam samvaro på lördagen och vi sitter ute på kvällen så kom ihåg att ta med lämpliga kläder.

Enligt förhandsuppgifter är platsen en liten naturstrand där det även kan förekomma båtfarare. Gångväg från bilvägen är ca 300-400 meter så kom ihåg det när ni packar utrustningen.

På söndag kan vi följa jubileumspaddlarnas avfärd på följande etapp. Man kan även göra en några dagars paddeltur i området eller annat som faller en in.

Anmäl ditt deltagande till Suomen.retkimelojat@gmail.com eller som textmeddelande till ordförande (telefonnumret i medlemsbrev) . Observera att det är semestertider och att du kanske inte genast får svar på ditt meddelande.

Tillställningen är gratis för medlemmar. Alla ansvarar emellertid själva för sin utrustning och sina transporter. Man kan fråga efter och erbjuda skjuts via långfärdspaddlarnas facebok-grupp. Resan är en möjlighet att bekanta sig med likasinnade!

Välkom!

Museets broschyr och kartlänk:
http://www.museoraitti.fi/museot/liehtalanniemen-museotila/
http://www.puumala.fi/uploads/tiedostot/matkailu/liehtalanniemi%20esite%202015.pdf