Kymmeneband

Regler för Finlands långfärdspaddlares Kymmeneband

I kraft från år 2020

Paddlingen skall göras i Kymijoki sjösystem mellan Pielavesi och Lahtis i valbar riktning. Som farkost används kajak, öppen kanot eller sup-bräde. Besättningen består av en eller flera paddlare.

 1. Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen (brev eller e-post)  anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvarige. Rubriken skall vara Långfärdspaddlarnas Kymmeneband.

Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.

Ruttens ena ändpunkt Pielavesi gästhamn (Boställevägen 4) och den andra är Kahvisaari i Lahtis.

Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen
 • besättningens födelsetider (år, månad, dag)
 • Besättningens adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • Resans start- och målpunkt
 • typ av farkost (märke och modell)
 • Medhavd säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.
 • Paddlarens förening (om medlem)
 • adress till eventuell resedagbok s.s. blog eller netsida samt information om Långfärdspaddlarna får publicera adressen

Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:

 • startplats och datum
 • målplats och datum
 • antal paddeldagar
 • paddlad distans i kilometer.

2. Färden skall göras i anmäld farkost som långfärd. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv utan hjälp av utomstående. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller träff med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning av utrustning.

Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.

Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.